به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۱

اطلاعيه گروه دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال ايران
 در محکوميت اظهارات مهدی طائب نسبت به خوزستان

مهدی طائب: «اهمیت سوریه بیشتر از خوزستان است.»
اظهارات سخيف و نسنجيده آقای مهدی طائب، رييس قرارگاه عمار، مبنی بر اهميت بيشتر سوريه نسبت به خوزستان، بار ديگر نوع نگاه حاکمان جمهوری اسلامی بر تماميت ارضی و سياست خارجی را روشن ساخت.

بر کسی پوشيده نيست که حاکمان جمهوری اسلامی هم‌واره و به بهانه‌های مختلف، ميليون‌ها دلار از سرمايه‌های مردم را برای متحدان‌شان شامل شبه‌نظاميان تندرو و نظام‌های استبدادی در خاورميانه ارسال می‌کنند. گزارش اخير وزارت خارجه بريتانيا تشريح کرده است که تنها با کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به سوريه، چه اقدام‌های زيربنايی و مهمی می‌توانست در درون کشور و برای مردم صبور ايران در بخش‌هايی همچون آموزش و پرورش، تامين اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده صورت پذيرد.

بی‌راه نيست اظهارات اخير مهدی طائب و بی‌اهميت دانستن خوزستان زرخيز را به مثابه‌ زخمی دردناک بر روان خسته‌ی ايرانيان تصور کنيم. کافی است رشادت‌ها و فداکاری‌های مردم خوزستان، در حفظ خاک ميهن را به ياد بياوريم و آن را با اين دست سخنان نسنجيده، بسنجيم. اگرچه مردم خوزستان خوب می‌دانند که اين‌گونه سخنان تحريک‌آميز، ديدگاه تنها گروه معدودی است که جز استمرار قدرت به چيزی نمی‌انديشند وگرنه همه ايرانيان بر اهميت خوزستان از جنبه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سياسی آگاهند.

ما دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال ايران، ضمن محکوم کردن اين دست اظهارات وطن‌فروشانه و هم‌چنين با دلجويی از مردم فهيم و رنجديده‌ی استان خوزستان، بر اهميت حفظ تماميت ارضی ايران و نقش بی‌بديل همه اقوام و استان‌ها برای ايجاد ساختاری دموکراتيک در ايران تاکيد می‌کنيم.

دور نيست روزی که ايران آزاد و آباد و دموکراتيک را با حضور همه اقوام و گروه‌های ايرانی و با پوزخندی به خيال خام امثال طائب‌ها جشن بگيريم.

دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال ايران
بيست‌ونه بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و يک