به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۱

دخالت آلمان در انتخابات ايتاليا؟
ماريو مونتي مي‌گويد فكر نمي‌كند آنجلامركل وآلمان قصد مداخله در انتخابات ايتاليا را داشته باشند.
نخست‌وزير مستعفي ايتاليا و نامزد فعلي انتخابات پارلماني اين كشور اين سخن را در پاسخ جوسازي سيلويو برلوسكني رقيب خود گفته است. چرا كه اظهارنظر وزير خارجه آلمان درباره انتخابات ايتاليا اسباب دردسر مونتي شده و حالا سيلويو برلوسكني نخست وزير سابق و نه چندان خوشنام ايتاليا از اين حربه براي كنار راندن رقيب خود استفاده مي‌كند و براي تغيير نظر طرفدار مونتي مي‌گويد او مورد حمايت كشور خارجي چون آلمان و صدر اعظم اين كشور آنجلا مركل است.

برلوسكني مي‌گويد مونتي تابع مركل خواهد بود و در رياضت اقتصادي از فرامين آلمان اطاعت خواهد كرد. مونتي نيز در پاسخ به اين اتهام، به رسوايي‌هاي وي در مقام نخست وزير سابق ايتاليا اشاره كرده و گفته است كه برلوسكني اعتبار ايتاليا را در نظام بين‌الملل كاهش داده است.
البته به عقيده ناظران بين‌المللي شانس برلوسكني و مونتي در اين انتخابات نسبت به رقيب‌شان لوييجي كمتر است. جالب توجه اينكه به گزارش رسانه‌ها مارتين شولتز، رييس پارلمان اروپا هم در اظهاراتي بي‌سابقه با اشاره به رسوايي‌هاي اخلاقي و مالي برلوسكني از ايتاليايي‌ها خواسته است به وي راي ندهند.