به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۱

رفت و آمد از روي پل ۷۰۰ ساله

پلي كه در تصوير مي‌بينيد پل خشتي ۷۰۰ ساله تميجان در شش كيلومتري جنوب غربي شهرستان رودسر است.
حتما به نظر شما هم عجيب مي‌آيد كه از روي پلي با اين قدمت وانت‌باري در حال رد شدن است! البته اين تنها اتومبيلي نيست كه از روي اين پل رد مي‌شود.
اين پل در رودسر روي رودخانه تميجان و براي عبور و مرور در ۷۰۰ سال پيش ساخته شده است. قاعدتا در آن زمان اتومبيل وجود نداشته و براي راحتي رفت و آمد عابران ساخته شده است اما به رغم اينكه در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است و با بررسي‌هاي انجام شده و از روي نوع طاق‌ها و مصالح به كار رفته آن را به دوره صفوي نسبت مي‌دهند اما همچنان اتومبيل‌ها از روي آن رفت و آمد مي‌كنند.
اين اتفاق باعث شده كه پل تميجان در آستانه فرسودگي و نابودي قرار بگيرد. واقعا از يك پل، چند قرن بايد استفاده كرد تا به اين نتيجه رسيد كه ديگر بازنشسته شده و وقت استراحت اوست؟