به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۱

فرانسه، انگلستان و آمریکا خواستار آزادی کروبی و موسوی شدند
حزب سوسیالیست فرانسه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد.
  این بیانیه، حزب در قدرت فرانسه تأکید کرده است که دو نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری را در سومین سالگرد حصرشان فراموش نکرده است. حزب سوسیالیست فرانسه که در بیانیه اش از میرحسین موسوی به عنوان پیروز واقعی دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران یاد کرده همچنین تأکید کرده است که این حزب فعالان سیاسی و حقوق بشر ایران را که به دلیل مبارزات دلیرانه شان برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند فراموش نکرده است. حزب سوسیالیست فرانسه بار دیگر از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به حصر و زندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی این کشور خاتمه دهد.

همزمان وزارتخانه های امور خارجۀ آمریکا و انگلستان نیز با انتشار بیانیه های جداگانه از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی خاتمه دهند. وزارت امور خارجۀ آمریکا در بیانیه اش به همین مناسبت دستگیری های اخیر روزنامه نگاران در ایران را نگران کننده و مصداق اعمال محدودیت های جدید علیه آزادی بیان و عقیده در این کشور دانسته است.

وزارت امور خارجۀ انگلستان نیز ضمن دفاع از آزادی فوری دو نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و دیگر زندانیان سیاسی در این کشور نسبت به وضعیت جسمانی مهدی کروبی و میرحسین موسوی و آزار و بازجویی فرزندان آنان ابراز نگرانی کرده است.