به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۱

قاسم جبلی،
خواننده قدیمی در تهران درگذشت
قاسم جبلی خواننده قدیمی ترانه‌های عامه‌پسند، صبح روز پنج‌شنبه سوم اسفندماه در سن ٨۶ سالگی در شهر تهران درگذشت. وی از نخستین کسانی بود که سبک ترانه‌های عربی را در موسیقی عامیانه (کوچه‌بازاری) ایران به کار گرفت.

قاسم جبلی که از جوانی با زبان عربی آشنا بود، در سفر به مصر آن‌را تکمیل کرد و گفته می‌شود که با ام کلثوم خواننده افسانه‌ای عرب در سن ٢٣ سالگی دیدار داشته و از سبک او پیروی می‌کرده.
صدای جبلی که در آغاز با نام مستعار فرهمند فعالیت می‌کرد، نخستین بار از رادیوی نیروی هوایی شنیده شد و سپس به رادیو ایران راه یافت.