به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۱

پیام تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران
 به مناسبت
درگذشت دکتر امیرهوشنگ کشاورز صدر

با کمال تأثر و تألم اطلاع یافتیم که آقای دکتر امیرهوشنگ کشاورز صدر، در روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۱، چشم از جهان فرو بست.
  وی عمری را در فعالیت و مبارزه علیه استبداد و استعمار و برای برقراری و کسب آزادی و استقلال در وطنمان ایران گذراند.
  نام هوشنگ کشاورز صدر دربین مبارزین و نیروهای طرفدار آزادی و استقلال و استقرارحاکمیت قانون در ایران ، نامی آشنا بود. او همچون پدرش، زنده یاد محمد علی کشاورز صدر، از رهروان « راه مصدق» بود.
وی در زمره‍ی آن عده از دانشجویانی در سالهای ١٣۴٠ بود که نقش بزرگی در شکل دادن و رهبری مبارزات دانشجویان دانشگاه تهران در آن مقطع زمان ایفا کرد. مقطعی از تاریخ ایران ، زمانیکه دکتر منوچهراقبال وزیر کشور دولت کودتا افتخار داشت که خود را غلام خانه زاد محمدرضاشاه پهلوی بنامد و بخاطر پاسخ به شعارهای مبارزات انتخاباتی که در ایالات متحده آمریکا بین ریچارد نیکسون معاون پرزیدنت آیزنهاور(حزب جمهوریخواه) و جون اف کندی (حزب دمکرات) درجریان بود و بدان خاطر مجبور شده بود به شرافت و عصمت مادرش قسم بخورد که انتخابات مجلس شورایملی را سالم و بدون تقلب برگذار نماید ـ که نکرد ـ ، تا مردم ایران این امکان را پیدا نمایند تا بعد از کودتای شوم ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ، کودتائی که برهبری و هدایت سازمانهای جاسوسی «سیا» و « انتلیجنت سرویس» علیه حکومت ملی و قانونی دکتر محمدمصدق بپا شده بود، نمایندگان واقعی خود را انتخاب نمایند.

اسناد و مدارک تاریخی حکایت از این واقعیت دارد که «هوشنگ کشاورزصدر» در کنار فعالین و مبارزین دیگر دانشجوی دانشگاه تهران در آنزمان، همچون هاشم صباغیان، حبیب الله پیمان، حمید ذوالنور، پرویز شمس، منوچهر کیهانی و حقیقی راد، اولین اعضای رهبری کمیته دانشجویان دانشگاه تهران که تحت نام «کمیته دانشگاه وابسته به جبهه ملّی» فعالیت و مبارزات خود را علیه دولت کودتا شروع کرد قرار داشت....

زنده یاد دکتر امیرهوشنگ کشاورز صدر در طول عمر خود همواره برای فراهم آوردن امکانات زیست آزاد و مستقل ایرانیان صرفنظر از وابستگی قومی ، نژادی و مذهبی آنها، فعالیت و مبارزه نمود.

اگرچه دکتر امیرهوشنگ کشاورز صدر همچون ملیونها ایرانی از پیروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ و سرنگونی حکومت کودتای محمدرضاشاه پهلوی، بسیار خوشحال بود. اما، بخاطر اینکه عمر «بهارآزادی» بعد از انقلاب، بسیار کوتاه بود، ولی وی همچون دوران قبل از انقلاب بر امر برقراری آزادی و استقرار حاکمیت قانون تاکید می ورزید و پافشاری می نمود، بخاطر گریز از دست چماقدران و جلادان حاکمین مستبد جدید در ایران، مجبور به ترک وطن گردید، سرزمینی که او را قلبأ دوست می داشت و برای استقلال و سربلندی اش فعالیت و مبارزه می کرد!

درگذشت این هموطن محترم را به همسر و فرزندان گرامی آن زنده یاد و کلیه آزادیخواهان ایرانی تسلیت می گوئیم.
گرامی باد خاطره دکترامیرهوشنگ کشاورز صدر!

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
دکتر منصور بیات زاده
۲۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۵ فوریه ۲۰۱۳