به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۱

فائزه هاشمی شب عید آزاد می شود

وكيل فائزه هاشمي، لامعلي رياحي، درباره آخرين جزييات ملاقات با موكلش در زندان اوين و همچنين زمان آزادي فائزه گفت: براساس آن چيزي كه با موكلم در ملاقات حضوري صحبت كردم مشخص شد كه پايان دوره محكوميت ايشان روز 30 اسفند  خواهد بود.
وي اظهار كرد: خانم فائزه هاشمي در حال گذراندن دوران محكوميت خود به مدت 6 ماه است هر چند براي ايشان يك پرونده ديگر هم تحت عنوان اخلال در نظم زندان تشكيل شده است.


رياحي افزود: با تشكيل پرونده دوم براي موكلم قرار بازداشت موقت صادر شده بود اما بنده به اين قرار اعتراض كردم و دادگاه اين قرار را نقض كرد.
پرونده به شعبه سوم بازپرسي دادسراي امنيت فرستاده شد و اين‌بار بازپرس پرونده قرار وثيقه 100 ميليون توماني را صادر  كرد.
وكيل فائزه هاشمي تصريح كرد: وثيقه مورد نياز به دادگاه ارائه شده و كارهاي كارشناسي آن هم انجام شده است و احتمالا ظرف روز شنبه يا يكشنبه تشريفات قانوني آن انجام خواهد شد.
وي گفت: اظهارات موكل من مبني بر آزادي وي در روز 30 اسفند بوده است اما اگر دادسرا تصميم ديگري داشته باشد موضوعي است كه ما از آن فعلا بي‌خبر هستيم.