به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۱

به مناسبت روز جهانی زن  
 اجرای آهنگ شکوه رزم - اثر محمد شمس 
به پنج زبانِ فارسی ، فرانسوی ، عربی ، یونانی و اسپانیائی  
با صدای :گیسو شاکری - نادیا فرانس- عزه بلبا - جنی دوورو- بتاتریز پینه دا