به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۹۱

براي نخستين‌بار
پزشكان يك كودك ناقل ويروس اچ.آي.وي را درمان كردند
دكتر هانا. بي. گي از دانشگاه مي‌سي‌سي‌پي در گفت‌وگو با روزنامه گاردين تاييد كرد كه پزشكان بخش درماني دانشگاه مي‌سي‌سي‌پي موفق شده‌اند كه براي نخستين‌بار يك كودك دو سال و نيمه را كه مادرزاد به ويروس اچ.‌آي.وي مبتلا بوده است را درمان كنند. دكتر هانا گي تاييد كرده است كه حتي با دقيق‌ترين آزمايشات انجام شده بر روي اين كودك نيز نشاني از ويروس اچ.‌آي.وي مشاهده نشده است. اين نخستين‌بار در تاريخ پزشكي است كه يك مورد از درمان يك ناقل ويروس اچ.‌آي.وي ثبت و تاييد مي‌شود. با اين وجود پزشكان براي حفظ هويت والدين اين كودك
 تاكنون از افشاي نام و جنسيتش خودداري كرده‌اند. به گفته پزشكان، علائم باليني اين كودك نيز نشان از موفقيت تيم پزشكي دانشگاه مي‌سي‌سي‌پي دارد؛ يك سال است كه داروهاي اين كودك قطع شده است ولي هنوز نشاني از افزايش ويروس در خون اين كودك مشاهده نشده است. به گفته دكتر گي، اين كودك مي‌تواند زندگي‌اي عادي و طولاني را تجربه كند. به گفته او مي‌توان از اين روش درماني براي درمان بسياري از كودكان ديگري كه مادرزادي حامل ويروس اچ‌.‌آي.وي هستند استفاده كرد. تنها در جنوب آفريقا در سال 2010، 387 هزار كودك زير 14 سال تحت درمان داروهاي ضد ويروس قرار گرفتند. گفته مي‌شود كه دو ميليون كودك در سراسر جهان ناقل ويروس اچ.‌آي.وي هستند.
حسام محجوب