به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۱

به این دیوار دست نزنید

ماجرای دیوار برلین هر روز جدی‌تر می‌شود. دولت آلمان تصمیم گرفته بخشی از دیوار را خراب کند و به جایش آپارتمان بسازد. برلینی‌ها معترض شده‌اند و هر روز در خیابان‌های شهر دور هم جمع می‌شوند تا دولت را از تصمیم خود منصرف کنند. آنها به این دیوار به چشم نماد جنگ سرد نگاه می‌کنند. و با دیدن آن به یاد روزهایی می‌افتند که شرق و غرب از هم  جدا شده بود و هیچ پیامی از غرب برای شرق ارسال نمی‌شد، یاد روزهایی می‌افتند که انسان‌های بی‌شماری جان خود را سر عبور از این دیوار بلند از دست دادند. روی پلاکاردی که مردم معترض دست گرفته‌اند نوشته شده:«برلین برای فروش نیست.» آنها دیوارشان را نمی‌فروشند.