به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۱

آتشی در نیستان

 استاد شهرام ناظری       استاد جلال ذوالفنون

آتشی در نیستان /آلبوم آتش در نیستان
آهنگساز و صدا: استاد شهرام ناظری
تنظیم برای گروه سه تار : جلال ذوالفنون
شعر : مجذوب علیشاه


یک شب آتش در نیستانی فتاد
سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد
شعله تا سرگرم کار خویش شد
هر نی ای شمع مزار خویش شد
نی به آتش گفت : کاین آشوب چیست؟
مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟
گفت آتش بی سبب نفروختم
دعوی بی معنی ات را سوختم
زانکه می گفتی نیم با صد نمود
همچنان در بند خود بودی که بود
مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی دردی علاجش آتش است