به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۲

فراخوان اوجالان به خلع سلاح "پ کا کا"

  آیا برگی را در زندگی سیاسی کردها ورق می زند؟      

با فراخوان به ترک خشونت و برزمین گذاشتن سلاح هائی که حزب اوجالان برای دستیابی به خواست های استقلال طلبانه خود به دست گرفته بودند، برای نخستین بار در سه دهه گذشته، این امید به وجود آمد که راه صلح پایا گشوده شده مبارزات خونینی که 45.000 قربانی به بار آورد، به پایان خود رسیده است. اما چندان تصور نمی رود مشکل کردهایی که در کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه پخش شده اند، به این سرعت حل شود.

حال این پرسش مطرح می شود که آیا فراخوان اوجالان برگی را در زندگی سیاسی کردان ترکیه و همه کردان منطقه ورق می زند چون مشکل کردها متفاوت است زیرا آنها تابع شرایط سیاسی و اجتماعی کشورهائی هستند که در آن زندگی می کنند؟ 
عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه استانبول می گوید این گام مهمی است اما بستگی به این دارد که تمام کردان "پ کا کا" این فراخوان را بپذیرند و دیگر این که رجب طیب اردوغان کمک های لازم را به عبداله اوجالان برای قانع کردن حزبش به خلع سلاح بنماید.به باور عباس ولی شرایط سوریه، بحران این کشور و وضع کردان آن یکی از دلایلی است که رجب طیب اردوغان به این داد وستد با عبداله اوجالان تن در داده است. بازهم به باورعباس ولی، ایران که مخالف پا گرفتن صلح میان "پ کا کا" و دولت ترکیه است، کماکان تلاش خواهد کرد عوامل افراطی "پ کا کا" را به رد این فراخوان تشویق کند و سپس به سرکوب بیشتر کردان این کشور خواهد پرداخت.
تحلیل گران براین باورند که در سوریه، ناآرامی ها و جنگ داخلی ای که از دوسال پیش به این سو ادامه دارد، سبب شده کردها امید دستیابی به یک کردستان مستقل در سوریه را در دل خود زنده کنند. در ایران، آنها وضع را به گونه دیگری توصیف می کنند و می گویند از چند سال پیش منطقه کردستان این کشور صحنه زدو خورد های پی در پی با نیروهای امنیتی دولت مرکزی بوده است و شماری از این کردان که بیشتر به "پ کا کا" نزدیک هستند، با رژیم در مبارزه اند. شایسته یاد آوری است کردان که 25 تا 35 میلیون را تشکیل می دهند و سنی هستند، در طول تاریخ از تبعیض ها و سرکوب بسیار رنج برده اند. حتا تاسال 2002 این گروه قومی حق نداشت در ترکیه به زبان خود صحبت کند و واژه کرد به کار گرفته نمی شد.
رادیو فرانسه