به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

بهار موسيقي در مدارس
 لوريس چكناواريان

يك سرزمين بدون فرهنگ هيچ معنايي ندارد. ما صاحب فرهنگ غني هستيم و بايد از آن حمايت كنيم تا بتوانيم به خوبي خودمان را به دنيا نشان بدهيم. ابزار حضور در فضاهاي بين‌المللي مختلف، فقط سياسي و اقتصادي نيستند بلكه فرهنگ هم مي‌تواند باعث مطرح شدن ما در جهان بشود و اتفاقا به زيبايي هم اين كار را انجام بدهد. 
كما اينكه تاكنون هم توانسته اين كار را انجام بدهد. اميدوارم هموطنانم در سال جديد موسيقي ايراني گوش كنند. 
موسيقي سنتي ما، هنري متعلق به ما است، گذشته ما است و توجه به آن و شنيدن آن، احساس لذتي اصيل و منحصر به فرد به وجود مي‌آورد. اما از سوي ديگر دوست دارم اهل فرهنگ در عين اينكه با علاقه رمان‌ها و مجموعه اشعار برجسته غربي را گوش مي‌كنند، به موسيقي كلاسيك و شاهكارهاي اين نوع موسيقي هم توجه داشته باشند. تاريخ هنر اهميت پرداختن و درك كردن دوران مختلف موسيقي كلاسيك را به خوبي روشن كرده است.‌اي كاش ما هم به اين نكته توجه داشته باشيم. بعد از جنگ جهاني دوم امريكايي‌ها بودجه دادند تا اتريش بتواند ويراني‌هاي به وجود آمده را بازسازي كند. دولت اتريش در نخستين اقدام به بازسازي مكان‌هاي فرهنگي و سالن‌هاي كنسرت پرداخت. امريكايي‌ها به اين كار اعتراض كردند و گفتند شما بايد در وهله اول كارخانه‌ها را بازسازي كنيد و پاسخ اتريشي‌ها اين بود كه اگر كارگران بافرهنگي نداشته باشيم، كارخانه‌هاي قدرتمندي هم نخواهيم داشت. در واقع فرهنگ چنين جايگاهي دارد. اميدوارم در سال جديد به آموزش موسيقي و هنر در مدارس توجه ويژه‌يي بشود چرا كه پايه‌هاي فرهنگي جوانان و بزرگسالان آينده كشور در مدرسه‌ها بنا مي‌شود و اگر ما فرهنگ و هنر را براي آنها لحاظ نكنيم، به نتيجه مطلوبي نخواهيم رسيد. من باز هم تاكيد مي‌كنم كه اميدوارم آموزش و پرورش بحث آموز‌هاي اوليه موسيقي را در دوران مدرسه بگنجاند و ما شاهد شكل‌گيري نسلي باشيم كه با موسيقي آشنايي اوليه درستي داشته باشند تا در آينده موسيقيدانان بهتري هم داشته باشيم. اين سال نويي است كه آرزوي من است.