به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۲

در روز مذهبی پاشویان  
اقدام بی سابقه پاپ: بوسیدن پای دختر مسلمان زندانی 

رهبر کاتولیکهای جهان در اقدامی بی سابقه پای یک فرد مسلمان را بوسید.
روز گذشته پاپ فرانسیس رهبر جدید کاتولیهای جهان در روز مذهبی پاشویان با چند نوجوان بزهکار در یکی از زندانهای ایتالیا دیدار کرد.
این ملاقات پاپ در ادامه سیاست کلی است که او بر اساس اصول سادگی و خضوع در پیش گرفته است.
پاپ در این مراسم پای دوازده زندانی را در مراسمی آئینی شست و بوسید.این مراسم یادآور مراسم شام آخر حضرت عیسی مسیح و ملاقات او با حواریونش است.
دو نفر از این افراد که پاپ پای آنها را شست و بوسید دختران زندانی بودند و یکی از آنها مسلمان بود.برای نخستین بار پاپ پای دختر مسلمانی را بوسید و این کار در تاریخ کلیسای مسیحیت بی سابقه است.
به گفته مقامات واتیکان، این دوازده نفر نمایندگان همه افرادی هستند که به خطا رفته اند و درنتیجه طبیعی است که دختران و مسلمانان هم در جمع این افراد بوده باشند زیرا این افراد نیز در چنین کارهایی درگیر می‌شوند.
این مراسم بجای آنکه در کلیسای بزرگ واتیکان برگزار شود، در کلیسایی کوچک در یکی از کانونهای بازپروری ایتالیا برگزار شد.انتخاب این مکان نشان می دهد پاپ در عزم خود برای هدایت کردن کلیسا به سمت افراد فقیر و نیازمند مصمم است.
پاپ در این مراسم به نوجوانان بزهکار گفت که هرگز امید خود را از دست ندهند. این پیام برای زندانیان این کانون بسیار تاثیرگذار بود. پاپ بدون آنکه مراسمی تشریفاتی برایش برگزار شود به این ندامتگاه آمد و بازگشت اما تاثیر حضور او همواره بر ذهن این جوانان و نوجوانان بزهکار باقی خواهد ماند.