به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۴

کاریکاتور: مانا نیستانی

دکل نفتی کجاست؟‎
کاریکاتور: مانا نیستانی