به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۴

احمد آباد در ماه مه ۲۰۱۵ / صدای کلاغها / ویدئو

احمد آباد، آرامگاه زنده یاد دکتر محمد مصدق 
رهبر ضد امپریالیزم ایرانیان مبارز که اکنون به خانه کلاغ ها تبدیل شده است.
 افسوس که قدر زحمات و از جان گذشتگی های او و دکتر حسین فاطمی را ندانستیم. 
عکس: دکتر مصدق در کنار همسرش در روزهای تبعید در احمد آباد 

ویدئوی شماره ۱
احمد آباد در ماه مه ۲۰۱۵ ویدئوی شماره  ۲ 
احمد آباد در ماه مه ۲۰۱۵