به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۴

«مرسی» با لباس اعدام

«محمد مرسی»، رئیس‌جمهوری برکنارشده مصر، در جلسه دادگاه قاهره در ادامه رسیدگی به پرونده اتهام جاسوسی برای طرف‌های خارجی، به‌جای لباس زرد زندانیان، لباس قرمز پوشیده بود. طبق قانون، زندانیان محکوم به اعدام در مصر باید لباس قرمز بپوشند.