به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۴

جدول حقوق کارگران در ایران


کارگران در ایران و دیگر کشورهای منطقه چقدر حقوق می گیرند؟

مقایسه دستمزد کارگران در ایران با برخی کشورهای منطقه، نظر کارگران ایرانی را که از سطح پایین دستمزدها و عدم کفاف هزینه ها با این حقوق گله مند هستند، صحه می گذارد.
به گزارش ملیت به نقل از تسنیم، بسیاری از کارگران معتقدند مصداق واقعی زندگی این روزها ضرب المثل ” صورت خود را با سیلی سرخ کردن” است و کارگران کار می کنند که تنها خود و خانواده هایشان زنده بمانند. این در حالی است که سید حسن هفده تن، معاون وزیر رفاه پیشتر بیان کرده بود که می‌خواهیم در تعیین دستمزد به کارگران به آنها قدرت خرید دهیم.

وی تصریح کرده بود: مزد تابع بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. باید شرایطی ایجاد شود که نه تنها مزد متناسب با سبد معیشتی نیروی کار باشد بلکه مزد قدرت پس انداز پیدا کند.
جدول دستمزد کارگران در ایران به شرح زیر است:
حقوق سال ۹۴ کارگران
حداقل دستمزد ماهیانه۷۱۲۴۲۵ هزار تومان
حق مسکن ماهانه۲۰۰۰۰ هزار تومان
حق بن نقدی۱۱۰۰۰۰هزار تومان
حق اولاد-یک فرزند۷۱۲۴۲ هزار تومان
حق اولاد- دو فرزند۱۴۲۴۸۵ هزار تومان
حق سنوات روزانه۱۰۰۰تومان
حداقل مزد روزانه۲۳۷۴۷ هزار تومان
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند۹۱۴۶۶۷هزار تومان
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند۹۸۵۹۱۰هزار تومان
کارگران در کشورهای مختلف چقدر حقوق دریافت می‌کنند
اسامی کشورهایمیزان حقوق دریافتی
عربستان۸۰۰دلار
ترکیه۵۴۳دلار
لبنان۴۵۰دلار
عراق۳۰۰دلار
اردن۲۶۸دلار
ایران۲۵۰دلار
براساس آخرین گزارش مرکز آمار، میانگین هزینه زندگی در شهر ۲۱۸۰۰۰۰ تومان که تقریبا ۳ برابر حداقل حقوق کارگران و ۲برابر میانگین حقوق کارگران است. احمد میدری، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خط فقر را به ازای هر نفر۲۵۰ هزار تومان وبرای یک خانواده چهار نفره یک میلیون تومان عنوان کرده است.
همچنین رحمت الله پور موسی، دبیر کل کانون عالی شورای عالی کار کشور با تأکید بر اینکه ۷۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند می گوید:کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند. عمده هزینه کارگران بهداشت و بحث مسکن آنهاست که بیش از ۵۰ درصد حقوق را به خود اختصاص می‌دهد.
*حقوق کارگران تنها جوابگوی ۱۵ روز از ماه است
بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تأکید می‌کند: حقوق و دستمزد کارگران تا پانزدهم برج بیشتر جوابگو نیست و تنها ۵۰ درصد معیشت کارگران با این دستمزد می‌چرخد به نحوی که اگر حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری هم افزایش یابد، باز هم کارگران به سختی امرار معاش می‌کنند مگر آنکه دولت به شکل پلکانی عقب افتادگی مزد کارگران را پوشش دهد ولی دولت همواره خود را کنار کشیده و کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار داده است.