به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۴

دعوت سکولار دموکراتها به کنگره !

"کنگره" سکولار دموکراتها می داند که نفر دست هزارم مجاهدین یا سلطنت یا کمونیستها و اصلاح طلبان هم حضورشان در کنگره فرانکفورت، راندمان سیاسی اش کیفی است تا حضور انفرادی ۱۰۰ تا بنی صدر یا افراد مستقل دیگر!
یکی از دلایل سوژه شدن بختیار برای ترور از طرف حکومت اسلامی، این بود که کاریزما وتوانایی تشکل سیاسی جدی را داشت.
آیا نفرات درستون فقرات سکولاردموکراتها هم کاریزما و توانایی تشکلی سیاسی با تمام ترکیبات موجود را دارند؟
و اگر جواب مثبت است پس چرا درجریان جنبش عمومی مردم درخرداد ۱۳۸۸تحلیل درستی از شرایط اجتماعی و سیاسی موجود نتوانستند داشته باشند و دوان دوان عکسهای بزرگ رنگی آلترناتیو چاپ کردند؟ 

اسماعیل هوشیار 
سومین کنگره سکولار دموکراتهای ایران در شهر فرانکفورت به تاریخ 4 و 5 جولای 2015 برگزار میشود . برگذاری کنگره موضوعی تازه نیست تمامی احزاب برگزار می کنند . مجموعا هرجمعی که تحت هرعنوانی بتواند در جلوی حکومت اسلامی ایران بلند شود و یا قد بکشد جای تبریک دارد .
اما در ورای هربدبینی مفرط و یا خوش بینی کاذب، من عادت کرده ام تا در نقطه واقع بینی ثبات بگیرم. دراین صحنه هم مشکلی نبود و نیست ، اما نکته دارد . سوال یا سوالات جدی هم با دیدن اسامی مثل قارچ توی ذهنمان سبز شد.

اسامی زیاد از طیفهای مختلف سیاسی شاید مربوط به بخش “دموکراسی” تیتر باشد تا ثابت کنند ظرفییت پذیرش تمام افکار مختلف را دارند .
من به سهم خودم واقعا خوشحال میشوم که چنین جمعی از نیروهای مخالف در یک سالن جمع شوند. اما بخش سکولار آن مبهم بود. تعدادی از اسامی را شانسی با سرتاس همینطوری ریختیم توی گوگل مثل مریم رجوی ، اکبرگنجی ، ابراهیم نبوی ، فاطمه حقیقت جو…. و سوال کردیم که تاریخ رابطه چنین افرادی با سکولاریسم و تلاششان به چه زمانی برمیگردد؟
گوگل بخت برگشته هم شروع به گشتن کرد، و بعد از یک ساعت نفس نفس زنان آمد و نوشت، چائیدی !

در ترغیب و فراخوان مربوطه فقط تشویق یا ترغیب کرده اند که در کنگره شرکت کنید.
هدف از ترغیب برای جمع شدن، ظاهرا واضح نیست چون اگر مثلا هدف از تجمع، بحث راجع به موضوع سکولاردموکراسی باشد که نیازی به جمع شدن نیست، کنگره از اینترنت سوال کند وهر فردی از همان محل سکونتش میتواند نظر بدهد یا بحث کند و خرج اضافی هم روی دست کنگره نگذارد!

بنابراین خود تیتر اولین سوال است و اگر مثلا می نوشتند که دعوت از تمامی مخالفان حکومت جهت صرف قهوه و چایی و بیسکویت... بهتر بود.
اسامی زیاد راهم به آرامی می شود تفکیک کرد و نهایتا 4 خط و گروه سیاسی اصلی بیرون میزند .
جریان مجاهدین خلق….
جریان سلطنت….
جریان اصلاح طلبان تبعیدی
 و بالاخره کمونیستها….

این چهار جریان مثل قارچ سبز نشدند از دیرباز وجود داشتند، تنها اشکالشان این است که حول هیچ برنامه مشخصی نمی توانند با هم بنشینند. هر چهار جریان پرچم و تشکل خودشان را دارند (غلط یا درست) با شعارها و کاراکتر تاریخی خودشان (زیبا یا زشت)! دعوت یا ترغیب کنگره از چنین افرادی که سالهاست با پرچم وتشکل خودشان فعال هستند کار کمی نیست.
و اگر آنها آمدند آنوقت سکولار دموکراتها می شوند کعبه ای سیاسی که همه دورش طواف می کنند.
چون معضل تاریخی تشکلهای متفاوت را جهت نشستن با هم توانستند حل کنند!

به جز این چهار تشکل، که نام بردم، بقیه نامهای انفرادی در لیست، وزن سیاسی موثر ندارند و نهایتا هم تمایل به یکی از همین چهار ضلع باید داشته باشند، یا با یکی از همین چهار فراکسیون باید ائتلاف کنند .

اسامی دعوت شدگان و متن کوتاه کنگره را در آخر میزنم تا متنبع شوید .
در سطر اول به شخصیت های اپوزیسیونی اشاره شده است که در باره سکولار دموکراسی کار کرده یا میکنند!
بین نیروی مخالف با اپوزسیون تفاوتی ماهوی هست که صادرکنندگان متن ممکن است سواد سیاسی اش را نداشته باشند . نیروی مخالف تمامی کسانی که ترغیب به دعوت و شرکت شده اند را شامل میشود . اما نیروی اپوزسیون یعنی جریانی که در صحنه تحولات سیاسی روز فعال و تاثیرگذاراست و درآستانه قدرت سیاسی و یا چند قدمی قدرت سیاسی است .

با این تعریف هیچکدام از اسامی و جریانات مربوط به آنها، درآستانه قدرت سیاسی که هیچ…اساسا در چنین پوزسیونی نیستند!
مدتی پیش پنتاگون طی گزارشی به کنگره آمریکا تنها نیروی تاثیرگذار سیاسی را اصلاح طلبان حکومتی نام برد و کردیتی به بقیه نداد.
اصلاح طلبان حکومتی هم ضمن اینکه وسیع و یا زیاد هستند ولی قدرت تجمع و عمل سیاسی ندارند.
حکومت اسلامی هم ضمن اینکه از هیچ تشکلی استقبال نمی کند ولی اگر هم روزی بخواهد از جایی شروع کند همین اصلاح طلبان رانده شده از قدرت و بی نظم ، نقطه آغازش است.

در نقطه واقع بینی، این ترکیب از اسامی و دعوت یا ترغیب به شرکت آنها در کنگره، اگر جنبه عملی بگیرد، حکایت تغارماست و دریای دوغ خواهد شد.
سکولاردموکراسی نطفه اولیه وحضور عملی اش به جنبش عمومی مردم ایران درخرداد 1388 موسوم به جنبش سبز، برمی گردد. اوائل اسمش سکولاریسم نو بود. همان زمان آلترناتیو سبزها را تشکل دادئد و با تعدادی عکسهای بزرگ و رنگی زدند به جاده سیاست! ولی آن موقع نشد. حالا را نمیدانم؟

مثلا جریان سلطنت رضا پهلوی با دربار چند صد نفری اش و پرچمهای تاج نشان روانه فرانکفورت شود و در سالن، از نظر سیاسی جای رضا پهلوی و وزن سلطنت را چه فرد یا جریانی باید مشخص کند؟
گروه مجاهدین خلق درهمان محدوده زمانی، برگذاری کنگره یا نمایش سالیانه خودشان را دارند، و عملا باید برنامه های خودشان را معلق کنند و با صدها خدم و حشم راهی فرانکفورت شوند، مریم رجوی که وارد سالن سکولار دموکراتها می شود چه کسی محل نشستن سیاسی اش را مشخص میکند؟
کمونیستها و اصلاح طلبان هم که ملحق شوند، آنوقت یحتمل باید قهوه و چایی را با تانکر و بشکه سرو کرد با چند تریلی بیسکویت خشک، تا حداقل سرویس به همه داده شود!

درنقطه واقع بینی چنین دعوتی یا ابتکاری غلط نیست فقط عملی نیست. کاملا سیاسی است و همینطوری نیست. اما و اگر واقعا نقطه آغازی سیاسی نداشته باشد پس هنوز در توهمند.
مثل حکایت همان روستایی که پشت دروازه روستا مانده بود وسراغ خانه کدخدا را میگرفت!
چتری سیاسی و فراگیر که از تمامی موجودی سیاست نمونه ای درش هست.
زمان تشکیل آلترناتیو سبزها توسط سکولاریسم نو، این نقص خیلی واضح بود ولی حالا برطرف شده است .

شرکت افرادی درمقام انفرادی وزن سیاسی تجمع مربوطه را ضریب نمی زند. مثلا اگر 10 عدد بنی صدر شرکت کند وزن سکولار دموکراتها ضریب 10 بخورد. ولی شرکت افرادی که در بدنه جریانی سیاسی رشد کرده است اتوماتیک به جمع مربوطه وزن سیاسی خوبی می دهد . آن چهارگروه مورد اشاره نمی توانند با هم بنشینند ، ولی به هرکسی هم کردیت جمعی یا سیاسی نمیدهند . آنها غالبا در درون خودشان به خودشان هم رحم نمیکنند . دعوت وترغیب نفرات به شکل انفرادی یعنی اینکه ، از نظر کنگره سکولاردموکراتها هیچ تشکل سیاسی رسمیت ندارد تا جای پای خودش را باز یا محکم کند.

تمامی این نکات مورد اشاره جزو ابهامات نیست، کنگره سکولاردموکراتها با ترکیب این اسامی نشان داد که ظرفیت پذیرش همه را دارد.
 ولی فقط نشان داد! چون بخش پذیرش از طرف مخاطبین مهمتر از بخش ترغیب است. و این هم درگرو اعتماد است.

اعتماد هم مقوله ای کسب کردنی است. برای کسب اعتماد هم مخاطب نگاهش به طول خط عملکرد مشخص است و نه سن و سال و قیافه! اگر با تمامی این اوصاف، ابتکار ترغیب…در عمل محقق شد چنین مبتکرانی شایسته لقب بهترینهای زمین سیاست هستند.

به نظرمن در متن دعوت وترغیب هیچ سهو و کمی وقت و بی خبری حس نمی شود . اسامی با دقت وآگاهی کامل انتخاب شده است. تاریخ نمایش سالیانه مجاهدین 13 ژولای 2015 در پاریس است و تاریخ کنگره سکولار دموکراتها یک هفته زودتر! 

زدن اسم این لیدر و نزدن اسم آن یکی لیدر…نشانه سهو و بیخبری نیست! و حالا نوبت جریانات سیاسی مربوطه است که با حضور در کنگره سکولاردموکراتها در فرانکفورت نشان دهند جریان سکولاردموکراسی هم باید صندلی سیاسی داشته باشد!

کنگره سکولار دموکراتها میداند که نفر دست هزارم مجاهدین یا سلطنت یا کمونیستها و اصلاح طلبان هم حضورشان در کنگره فرانکفورت، راندمان سیاسی اش کیفی است تا حضور انفرادی 100 تا بنی صدریا افراد مستقل دیگر ! یکی از دلایل سوژه شدن بختیار برای ترور از طرف حکومت اسلامی، این بود که کاریزما وتوانایی تشکل سیاسی جدی را داشت. آیا نفرات درستون فقرات سکولاردموکراتها هم کاریزما و توانایی تشکلی سیاسی با تمام ترکیبات موجود را دارند ؟ و اگر جواب مثبت است پس چرا درجریان جنبش عمومی مردم در خرداد 1388 تحلیل درستی از شرایط اجتماعی و سیاسی موجود نتوانستند داشته باشند و دوان دوان عکسهای بزرگ رنگی آلترناتیو چاپ کردند؟

مشکل در ورود مخالفان حکومت اسلامی با هر شکل و اندازه و نامی…به زمین سیاست نبود و نیست. مشکل بعد از ورودشان شروع میشود. آنها غالبا نمیتوانند ونمیدانند چگونه جای مناسب خودشان را پیدا کنند ؟ چون خیلی عجله دارند ! عجله ای برای اشغال فضای خالی و مجازی زمین سیاست….عجله ای شتابان برای هیچ!

خلاصه:
ترغیب شرکت در کنگره سکولار دموکراتها در فرانکفورت، با ترکیب مشتی اسامی زیاد موضوعی منفی نیست، فقط عملی نیست.
مثال ساده اش هم حکایت کودکی هفت ساله است (از خرداد 1388 تا امروز) که قصد دارد ریش سفیدی کند بین افرادی 30 یا 20 ساله با تمام نقاط ضعف و اشکالاتشان…و آنها را جمع کند زیر پرچم خودش و بین آنها آش آشتی ملی بپزد.

واقعی نیست اما و اگر عملا محقق شد، مبارک است!

اسماعیل هوشیار
21.05.2015
…………………………………………………………………………………………………………
فهرست نام برخی از شخصيت های ايرانی اپوزيسيون
که از جانب کميتهء برگذاری به شرکت در کنگره ترغيب می شوند،شخصيت هائی که دربارهء سکولار دموکراسی نوشته، سخن گفته و يا در کار و اثر خود اينگونه ارزش ها را منعکس کرده اند.


توضيح: اين دعوت نامه فعلاً خطاب به شخصيت های سياسی و فرهنگی اپوزيسيون زير، که توانسته ايم، به مدد دوستان و همکاران مان نام و نشان شان را به دست آوريم تهيه شده است.


شما نيز اگر شخصيتی را سراغ داريد که نامش بعلت ضيق وقت، يا بی خبری و يا به سهو، در فهرست زير نيامده
خواهشمند است دعوتنامه را از جانب کميتۀ برگزاری برايشان ارسال داريد.
پيشاپيش از محبت و حمايت شما تشکر می کنيم.


خانم ها:

آ

مری آپيک، فريده آرمان، ويکتوريا آزاد، کتايون آذرلی، ژانت آفاری، شهلا آقاپور،

ا

مينا احدی، هما احسان، هما ارجمند، پروین اردلان، سودابۀ اردوان، شهلا اردوان، نوشين ارشادی، شبنم اسدالهی، مینا اسدی، نسرين اسفندياری، پروين اشرفی، نازنين افشين جم، عاطفه اقبال، سوسن الماسی، شری الونديان، الهه امانی، مهشيد اميرشاهی،

نوشابه اميری، پريدخت امين، شادی امين، الهام امين زاده، آسيه امینی، پگاه امينی ، فريبا امینی، مينا انتظاری، مرجان انصاری،

سوسن اولياء، مریم اهری،

ب

بهرخ بابائی، لادن بازرگان، ناهيد باقری، شهلا باورصاد، منيره برادران، رؤيا برومند، لادن برومند، نازنين برومند، نسرین بصیری، الاهه بقراط، فیروزه بنی صدر، شهلا بهاردوست، سيما بهاری، ناهيد بهمنی، نيلوفر بيضائی،

پ

شهرنوش پارسی پور، آزاده پورزند، بنفشه پورزند، ليلی پورزند، میترا پورشجری، آذر پويا، عسل پهلوان،

ت

دلآرام تاکستانی، فرزانه تأييدی، هايده ترابی، پريوش تجدد، نيرۀ توحيدی، هايده توکلی،

ث
مژگان ثروتی،

ج

مهين جزنی، ناهید جعفرپور، سهيلا جندی، بهيۀ جيلانی، ويدا حاجبی،

ح

رويا حبيبی، شيدا حبيبی، ناهيد حسينی، فاطمه حقيقت جو،

خ

افسانه خاکپور، کیمیا خاوری، سبا خوئی،

د

شهلا دانشفر، ميترا دانشی، فريبا داوودی مهاجر، هایده در آگاهی‌، شيرين دخت دقيقيان، اشرف دهقانی، رقیه دانشگری،

ذ

سولماز ذالک زاده

ر

مريم رجوی، جمیله رحیمی، مهرانگيز رساپور، آمنه رضایی، شيرين رضويان، نسرین رمضانعلی٬ میهن روستا،

ز

راشل زرگريان، ماندا زند کريمی، ماندانا زنديان،

س

نرگس ساجدی، پریسا ساعد، شهرزاد سپانلو، آزاده سپهری، سهيلا ستاری، هما سرشار، مریم سطوت، پريوش سعادتی، سارا سفيری، پری سکندری،

ش

گيسو شاکری، آزیتا شایان، مهستی شاهرخی، نوشين شاهرخی، مهوش شاهق، منصوره شجاعی، گلاله شرفکندی، مينو شفيعی، شهلا شفیق، شعلۀ شمس، ثريا شهابی، شيما شهابی، شادی صدر،

ص

هالهء صفرزاده، بدری صفوی، شهلا صمصامی،

ط

منیر طه، شيرين طبیب زاده، رؤیا طلوعی،

ع

شهرۀ عاصمی، شيرين عبادی، دخی عبدی، شهلا عبقری، بتول عزيزپور، فرزانۀ عظيمی، مهوش علاسوندی، محبوبۀ عليزادۀ هرسينی، سرور عليمحمدی،

غ

گلناز غبرانی، فيروزه غفارپور، شهناز غلامی، ساغر غياثی،

ف

شیرین فامیلی، ميترا فخيم، سوسن فرخ نيا، سودابۀ فرخ نيا، گلشيفته فراهانی، نزهت فرنودی، پرستو فروهز، ويدا فرهودی،

ق

نوشین قادری٬ اختر قاسمی، فرشتۀ قاضی، ليلا قبادی، ساقی قهرمان،

ک

مهرانگيز کار، مريم کاشانی، گيتی کاوه، زیبا کرباسی، ناهيد کشاورز، رؤيا کشفی، فريبا کمال آبادی، اعظم کم گویان،

گ

سمانه گرمرودی، نازيلا گلستان، رکسانا گنجی،

م

آذر ماجدی، عفت ماهباز، شهرزاد مجاب، رباب محب، شيوا محبوبی، ملیحه محمدی، زرين محی الدين، مژگان مدرس، ژیلا مساعد،

الهه مشعوف، هایدۀ مغیثی، لاله موذن، افسانه مهاجر، شکوه ميرزادگی، فرزانۀ ميلانی،

ن

ويدا ناصحی، شهرۀ ناطقی، جميلۀ ندائی، آذر نفیسی، مريم نوری، پرتو نوری علا، سهیلا نیک پور،

و

منيرا واحدی، شاداب وجدی، افسانۀ وحدت، سهیلا وحدتی، ژاله وفا،

هـ

مونا هارون مهدوی، زینت هاشمی، نسرین هزاره مقدم، مينو همتی،

ی

آریانۀ یاوری، حورا ياوری، مهری یلفانی، ناهيد يوسفی.

آقايان:

آ

بهرام آبار، وحيد آبان، بهرام آبتين، ضياء آتابای، ماشاالله آجودانی، اميرهوشنگ آريان پور، سياوش آذری، شايان آريا، احمد آزاد، بابک آزاد، نيکی آزاد، مجيد آزادنيا، سيد مصطفی آزمايش، محسن آزموده، محمد آسنگران، اياز آسيم، داريوش آشوری، حمید آقایی، ساسان آقائی، ميلاد آقائی، سعيد آگنجی، تقی آل رضا، سيروس آموزگار، اميرحسين آموئی، کاوه آهنگری، شهريار آهی، آبتين آينه،

ا

هوشنگ ابتهاج، يوسف اباذری، اروان ابراهاميان، امرالله ابراهيمی، امير ابراهيمی، محسن ابراهيمی، اميرفرشاد ابراهيمی،

محسن ابراهيمی، تورج اتابکی، مهندس بابک اجلالی، ادريس احمدی، حميد احمدی، رامين احمدی، سعيد احمدی، عباس احمدی،

فريدون احمدی، محمود احمدی٬ محمد احمدی زاده، محمد احمديان، نويد اخگر، سهراب اخوان، عليرضا اردبيلی، افشين اردلان،

ابوالفضل اردوخانی، اسد ارژنگ، نیما ارژنگ٬ محمد ارسی، منصور اسانلو، مهدی استعدادی شاد، مسعود اسدالهی، جمشيد اسدی، حسين اسدی، عبدالله اسدی، هوشنگ اسدی، بيژن اسدی پور، مسعود اسماعيلو، کيقباد اسماعيلی، احمد اشرف، فرید اشکان،

ناصر اصغری، محمدعلی اصفهانی، منوچهر اصلانپور، فرامرز اصلانی، مهدی اصلانی، ديويد اعتباری، حسن اعتمادی، رها اعتمادی،

شاهين اعتمادی، کورش اعتمادی، ناصر اعتمادی، کورش اعلم، رضا اغنمی، بيژن افتخاری، سعيد افشار، داريوش افشار، علی افشاری، اقبال اقبالی، محمد اقتداری، اکبر اقراقی، صدرالدين الهی، قادر الياسی، رضا اکرمی، خسرو اکمل، منوچهر امان، مهران اميراحمدی،
هوشنگ اميراحمدی، بابک امير خسروی، ناصر امين پور، محمد امينی، نادر انتصار، پويان انصاری، ناصر انقطاع، سياوش اوستا،
نيکروز اولاد اعظمی، جلال ايجادی، ناصر ايرانپور، سياوش ايران دوست، علی‌ اصغر ایزدی، کاظم ايزدی، دنیز ایشچی، عمر ايلخانی زاده، اميل ايمانی،


ب

افشين بابازاده، مهرداد باباعلی، عبدالعلی بازرگان، عيسی بازيار، کامبیز باسطوت، احمد باطبی، خسرو باقر پور، دانش باقرپور، حسين باقرزاده، شائول بخاش، مزدک بامدادان، رها بحرينی، مهران براتی، دايو شبرادری، رضا براهنی، جمشید برزگر، حبيب برزين، مهدی برزین، محمد برقعی، مهرزاد بروجردی، آرش برومند، حميدرضا برهانی، يحيی بزرگمهر، طیفور بطحائی، عبدالقادر بلوج، والد بمانعلی، رضا بنائی، خسرو بندری، ابوالحسن بنی صدر، احمد بهارلو، محمد بهارلو، سعيد بهبهانی، عليرضا بهتوئی، جليل بهروزی، فرنوش بهزاد، محسن بهزاد کريمی، بابک بهزادی، جمشید بهنام، بهروز به نژاد، اژدر بهنام، مسعود بهنود، منصور بيات زاده، محمد بياتيان، خسرو بيت اللهی، رضا بی شتاب، سيروس بينا، بيژن بينش،

پ

عبدالعلی پارسا، کورش پارسا، ياشار پارسا، علی پاشا، سعيد بشيرتاش، آرش پارسی، امير پارسی نژاد، فؤاد پاشائی، ناصر پاکدامن، ناصر پاک نژاد، مهران پاينده، سيروس پرديس، رضا پرچی زاده، محمد پروین، باقر پرهام، رامين پرهام، ايرج پزشگزاد، مجید پستنچی،

احمد پورمندی، اميد پوريوسفی، فريبرز پويا، منصور پويان، عباس پهلوان، رضا پهلوی، فرخ پی پيرنيا، رضا پيرزاده، داريوش پيرنياکان،

آريوبرزن پيروزنيا، علی پيروی کيا، جمشيد پيمان، سعيد پيوندی،

ت

فؤاد تابان، احمد تاج الدينی، علی تاجر نيا، حيدر تبريزی، حبيب تبريزيان، يوسف تراگمه، احمد تقوائی، حميد تقوائی، رضا تقی زاده،

ری تکيه، کامران تلطف، عباس تموچین، فريدون تنکابنی، محمد تنگستانی، بهراد توکلی، قاسم توکلی، کيانوش توکلی،

ج

طاهر جام بر سنگ، جهانشاه جاويد، فرخ جاويد، حسن جداری، نيک جعفرزاده، محمد جعفری، مهدی جلالی، محمد جلالی چيمه (م. سحر)، ايرج جنتی عطائی، مهدی جنگلی مقدم، مهران جنگلی مقدم، علی جوادی، رامين جهانبگلو، جمشيد چالنگی، آرمان چاروستائی،

رضا چرندابی، سعيد چوبک، علی اصغر حاج سيد جوادی، امير جواهری،

چ

هوشنگ چاردهی ـ آرمان چاروستائی ـ جمشيد چالنگی، بهنام چنگائی، بهرام چوبینه،

ح

آئلچين حاتمی، داريوش حاجبی، علی حاجی قاسمی، مهدی حاذق اعظم، اميد حبيبی نيا، مصطفی حته، حسين حجازی،

پرويز حدادی زاده، رحیم حدیدی ماسوله، مهرداد حريری، حسن حسام، آرام حسامی، ناصر حسامی، صبری حسن پور، آرش حسن نيا، هوشنگ حسن ياری، ابراهيم حسين بر، رضا حسين بر، رحمان حسین زاده، شاهو حسينی، امين حصوری، علی حصوری،

رضا حقيقت نژاد، حسين حقيقی، بيژن حکمت، هرمز حکمت، عزيز حکيمی، حميد حميدی، حتيف حيدرنژاد، فرخ حیدری، محمدرضا حيدری، محسن حيدريان،

خ

جواد خادم، محمود خادمی، نسيم خاکسار، مهدی خانبابا تهرانی، فريدون خاوند، محسن خاتمی، فریدون خاوند، داوود خدابخش،

مانوک خدابخشيان، فرامرز خداياری، بهرام خراسانی، مهران خرد، عباس خرسندی، هادی خرسندی، عباس خرسندی فارسانی،

زاگرس خسروی، مهدی خسروی کردستانی، فرزين خوشچين، مسعود خوشنود، شهرام خضوعی، مهدی خلجی، بهروز خلیق،

بيژن خليلی، اميرحسين خنجی، مهرداد خوانسالاری، محمد خوشابی، جهانبخش خوش هيکل، اسماعيل خوئی، حسن خياط باشی، همايون خيری،

د

بابک داد، کاوهء دارالشفا، محسن دارائی، آريوبرزن داريوش، حسن داعی، سياوش دانشور، سیروس دانشیان، سينا دبستانی،

حسن درشتی، رضا درگاهی، نادر درمانی، مهرداد درويش پور، پويان دريابان، حسام دست پيش، پرويز دستمالچی، محمود دلخواسته، ستار دلدار، آرامش دوستدار، عبدالستار دوشوکی، سيامک دهقانپور،

ذ

محسن ذاکری، مهدی ذکائی، مهدی ذوالفقاری، اکبر ذوالقرنين، حميد ذوالنور،

ر

امير راد، منصور راستانی، محمود راسخ افشار، علی اصغر راشدان، نيما راشدان، احمد رافت، رضا راهدار، حسن رجب نژاد، بهرام رحمانی، تقی رحمانی، ناصر رحمانی نژاد، ناصر رحيم خانی، حميدرضا رحيمی، رضا رحيمی، خشایار رُخسانی، ريموند رخشانی، محمد رستگار، ماشااله رزمی، جهانشاه رشيديان، عليرضا رضائی، مهدی رضائی تازيک، محمود رفيع، علی اصغر رمضانپور، کيانوش رمضانی،

کاظم رنجبر، درويش رنجبر، محمدرضا روحانی، مهدی رود، تقی روزبه، مانی روشنگر، سعید رهبر، سعيد رهنما، حشمت رئيسی،

شاهرخ رئیسی،

ز

حامد زارع، حسن زارع زاده اردشير، بهمن زاهدی، ناصر زراعتی، مجید زربخش، شهريار زرشناس، حسن زرهی، روح الله زم، محمد زمانی، سجاد زند، شراگيم زند، فرخ زندی،

س

محسن سازگارا، مهدی سامع، امير سپهر، بهروز ستوده، علی سجادی، احسان سخائی، احمد سخائی، محمود سرابی، علی سرتيپی، محمد سرتيپی، اردلان سرفراز، جلال سرفراز، فرج سرکوهی، بهروز سروش، فریبرز سروش، عبدالکريم سروش، محمود سريع القلم،

مسعود سعد، بهمن سقائی، شيدا سليمانی، عبدالسلام سليمی، علی اصغر سليمی، ماشااله سلیمی، عباس سماکار،

کيانوش سنجری، سعيد سنندجی، بهروز سورن، مجید سیادت، بهمن سياووشان، رضا سياووشی، مهران سیرانی، اکبر سیف،

اسد سیف،

ش

سيروس شارس، بهمن شاکری، خسرو شاکری، جلال شالگونی، محمدرضا شالگونی، رضا شاه حسینی، ناصر شاهين پر، منوچهر شجائی، امير شجره، حسن شرفی، بهمن شريف زاده، مهندس حسن شريعتمداری، محمد شعائی، شاهين شعبانی، علی شفيعی،

مازيار شکوری گيل چالان، فؤاد شمس، محمد شمس، محمدحسين شمسائی، پرويز شوکت، حميد شوکت، مجيد شهبازخانی،

هاشم شهرابی، فاتح شیخ، علی‌ شیرازی،

ص

مصطفی صابر، فرد صابری، دارا صالح زاده، سيدعباس صالحی، منوچهر صالحی، علی صدارت، حميد صدر، صدر الاشراف، همايون صدوقی، محمدحسين صديق يزدچی، حسن صفدری، بيژن صف سری، محمد صفوی، رامين صفی زاده، سيامک صفی زاده، بهروز صمدبيگی، بهزاد صميمی،

هادی صوفی زاده، پرويز صياد،

ض

پرويز ضرغامی،

ط

اشکبوس طالبی، فرهاد طالشی، جواد طالعی، علی طایفی، امير طاهری، فرخ طاهری، جمشید طاهری پور، عليمحمد طباطبائی، اسفندیار طبری، حسين طبری،

ع

بهروز عارفی، فرهاد عاصمی، ماشالله عباس زاده، خسرو عبدالهی، سیاوش عبقری، پرويز عدل، کورش عرفانی، خالد عزیزی، رضا عزيزی، مراد عزيزی، یوسف عزیزی بنی طرف، ميرزاآقا عسگری، اکبر عطری، رضا علامه زاده، کاظم علمداری، رضا علوی،کاوه احمد علی آبادی بختیار علیار، رضا علیجانی، حسين عليزاده،

غ

علی اصغر غروی، کاظم غريب آبادی، سام غفار زاده، امير غلامی، فاضل غيبی،

ف

جمشيد فاروقی، شاهين فاطمی، عنايت فانی، رضا فانی یزدی، مهدی فتاپور، کامبيز فتاحی، محمد فتاحی، علاءالدین فتح راضی،

ضياء فتحی، مسعود فتحی، مهرداد فتحی، وحيد فتحی، علی فراستی، فرزان فرامرزی، روزبه فراهانی، حسين فرجی، فريدون فرح اندوز، حمید فرخنده، نادر فرشی، فرامرز فروزنده، خسرو فروهر، علی فرهمند، شيوا فرهمند راد، فرهنگ فرهی، شهرام فريدونی، ايمان فروتن، امير فصيحی، مهدب فلاحتی، مسعود فتحی، بيژن فرهودی، آراز فنی، امير فيض، زمان فيلی،

ق

فرهاد قابوسی، سیروان قادری٬ فرهنگ قاسمی، محمدحسين قاسمی، سعید قاسمی نژاد، حسن قاضی، پرويز قاضی سعيد، سعيد قائمی، هادی قدسی، پرويز قليچ خانی، شهيار قنبری، سام قندچی، کامبيز قائم مقام، محسن قائم مقام، آريا قجر، احمد قربانی دهناری،

جمشيد قره چه داغی، علی قره جه لو، کريم قصيم، بابک قطبی، بيژن قلمکاری پور، رضا قنادان، سام قندچی، مازيار قويدل،

ک

ناصر کاخساز، رضا کاظم زاده، سلامت کاظمی، مرتضی کاظمیان، رامين کامران، پيمان کاووسی، محمدصدیق کبودوند، سعيد کرامت، هوشنگ کردستانی، کاظم کردوانی، محسن کردی، نويد کرمانی، اکبر کرمی، ناصر کرمی، رحمان کريمی، بهزاد کشاورزی، بهزاد کريمی، داريوش کريمی، روزبه کريمی، عبدالرضا کريمی، اکبر کريميان، اعلا کشاورز، علی کشتگر، صمصام کشفی، حجت کلاشی، عبدی کلانتری، نيک آهنگ کوثر، حمید کوثری، کاوه کوهيار، محمود کویر، فرهاد کهندانی، کامی کهنلو، مهدی کيا، حسن کيانزاد، عليرضا کيانی،

گ

اميرحسين گنج بخش، اکبر گنجی، سعيد گنجی، عبدالله گنجی، منوچهر گنجی، رضا گوهرزاد،

ل

حسین لاجوردی، امیرحسین لادن، عبدالکريم لاهيجی، آرش لرستانی، جهانگير لقائی، اکبر لکستانی، محمدرضا لوائی، علی‌ لیمونادی، رحمان ليوانی،

م

کوشان ماد، حسن ماسالی، کاسپين ماکان، هدايت الله متين دفتری، علاء محسنی، کامران محسنی، مجيد محمدی، پارسا محمدی،

جعفر محمدی، حسين محمدی، رضا محمدی، مجيد محمدی، ناصر محمدی، صادق محمودی، بهرام محيی، تقی مختار، بيژن مختاری،

علی مختاری، سعید مدانلو، سيروس مددی، سیاوش مدرسی، محمود مرادخانی، رضا مرادی، گلمراد مرادی، اصغر مردانی،

مصطفی مريد، ناصر مستشار، تراب مستوفی، محمد مستوفی، شهریار مشکاتی، بهرام مشیری، ضياء مصباح، ايرج مصداقی،

محمد مصطفایی، اميرحسين مهدی ايرايی، مهران مصطفوی، احمد مظاهری، مهدی مظفری، عباس معروفی، فريدون معزی مقدم،

مراد معلم، هوشنگ معین زاد، مهدی مفخمی، رضا مقصدی، بهمن مقصودلو، منوچهر مقصودنیا، حسن مکارمی، براهيم مکلا،
مرتضی ملک محمدی، سيروس ملکوتی، عمار ملکی، حسین منتظرحقیقی، فریدون منتقمی، علی منجزی، حسن منصور، مسلم منصوری، اسفنديار منفردزاده، رضا موفقی، عبدالله مهتدی، کاظم موافق، عبدالله موحد، امين موحدی، رضا موصولی، علی اضغر مومنی، محمدباقر مومنی، ناصر مهاجر، آرش مهدوی، بيژن مهر، محمدعلی مهرآسا، احسان مهرابی، با بک مهرانی، بهزاد مهرانی، همايون مهمنش،
هوشنگ مهينی، عليرضا ميبدی، مرتضی ميرآفتابی، نعمت ميرزا زاده (م. آذرم)، علی ميرسپاسی، انور میرستاری، علی ميرفطروس، حسین میرممبینی، عباس میلانی، ناصر ميمند، پرويز مينوئی، بهروز مينا،


ن

همايون نادری فر، علی ناظر، پرويز ناظريان، علی ناهيد، ابراهيم نبوی، شاهين نجفی، آرمان نجم، فیروز نجومی، شهباز نخعی،

آرش نراقی، شاهين نژاد، مسعود نصرالهی پور، اسداله نصر اصفهانی، بصير نصيری، حميد نفيسی، رسول نفيسی، مجيد نفيسی، مسعود نقره کار، مرتضی‌ نگاهی‌، عليرضا نوری زاده، ن. نوری زاده، اسماعيل نوری علا، کامران نوزاد، حسين نوش آذر، کیومرث نویدی،

بيژن نيابتی، بهمن نیرومند، علی نيری، مانا نيستانی، فريار نيکبخت، کيومرس نيک رفتار، محمدرضا نيکفر، محمدرضا نیک نژاد،

و

شيدان واثق، مجتبی واحدی، نصرت واحدی، اصغر واقدی، ايرج والا، احمد وحدانی، وحيد وحدت حق، احمد وحدت خواه، عبدالحميد وحيدی، کاظم وديعی، عباس ولی، فريد وهابی، فريدون وهمن،

هـ

محمد هادی، ساسان هارون مهدوی، مسعود هارون مهدی، احمد هاشمی، نادر هدايتی، مصطفی هجری، ابراهيم هرندی،

فرهنگ هلاکوئی، اسد همايون، شهرام همايون، محمدعلی همايون کاتوزيان، عطا هودشتيان،

ی

فرشيد ياسائی، محمدحسين يحيائی، محمدرضا پزدان پناه، منوچهر يزدی، جلال يعقوبی، محسن یلفانی، سعید یوسف، ولی يوسفی،

هادی يوسفی، حسن یوسفی اشکوری

برگرفته از مشعل