به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۴

۱۵ ویژگی احمدی نژادیسم

چرا نباید دوباره احمدی نژادیسم بازگردد،
   ۱۵ ویژگی گفتمان احمدی نژاد که باعث شده فعالین سیاسی چپ و راست آرزوی دوباره شکل نگرفتن  دولت اش و روی کار نیامدن اش  را داشته باشند عبارت اند از: 
  ۱- احمدی نژادیسم در فرهنگ سیاسی ایران؛ یعنی گرایش به  تحجر گرایی. یعنی تشکیل دولتی که در تمام سال های آن رمالی و رویایی نگریستن تنها راهکار دولتمردان برای برخورد با دنیای امروز بود. اعتقاد دولتمردان نهم و دهم به قدرت های ماروایی موجب شده بود رفتار دولتمردان در هاله ای از ابهام قرار بگیرد ابهامی که مردم را از دین فراری داد.
2- احمدی نژادیسم یعنی ارائه آمارها و ادعاهایی که هیچ گاه نه تنها در دولت 8 ساله بلکه در دو سال اخیر هم ثابت نشد. 
3- احمدی نژادیسم  یعنی  فساد اقتصادی. برخلاف ادعای احمدی نژاد و همراهان اش مبنی بر تشکیل دولت پاکدست؛ اتفاقی که در سال های گذشته  افتاد و نیازی به ذکر تک تک موارد آن نیست. فساد اقتصادی است.  اکنون نماد احمدی نژادیسم فسادهای میلیادری است. 
4- احمدی نژادیسم یعنی دولت برخورد با مخالف. در برخورد با کلمه دولت احمدی نژاد اولین کلمه ای که به ذهن ما خطور می کند امنیتی شدن فضا است. به تعبیری دیگر نماد دوران احمدی نژاد برخورد با منتقدان و مخالفان است. 
5- احمدی نژادیسم یعنی تشکیل دولتی که 8 سال از قانون عبور کرد . در یک برداشت کلی می توان نام دولت نهم و دهم را دولت های بی قانون نهاد. اکنون جامعه ایران با مشکلاتی چون قانون گریزی گسترده که میراث دولت گذشته است دست و پنجه نرم می کند.
6- احمدی نژادیسم یعنی تاريخ از من شروع ميشود . با من هم تمام ميشود.پيش از من همه تباهي بوده و بعد از من هم ظهور است.
7- احمدی نژادیسم؛ یعنی جنجال و تنش در عرصه سیاست داخلی و خارجی 
8- در مدیریت احمدی نژادیسم عدد و رقم مفهومي ندارد.
9- در مدیریت احمدی نژادیسم هيچ كاري تخصص لازم ندارد. نخبه گرایی و شایسته سالاری معنا ندارد 
10- در  فرهنگ احمدی نژادی مي توان بدون سند و مدرك همه را متهم كرد و حكم صادر كرد. 
11- احمدی نژادیسم یعنی شعار زدگی  دولتی که شعار زدگی را در جامعه باب کرد. دولتی که وعده داد اما به هیچ کدام از وعده هایش عمل نکرد. 
12- در احمدی نژادیسم آینده کشور معنا ندارد. در این نوع مدیریت، آرامش و ثبات معنا ندارد
13- احمدی نژادیسم یعنی قانون مال ضعفا است. اگر مي تواني با نقض قانون به هدفت برسي، ترديد نكن.
14- احمدی نژادیسم یعنی هر مشكلي با پول حل مي شود، مديريت و اقتصاد حرف مفت است.
15- احمدی نژادیسم یعنی عبور از روحانیت و گرایش به طریقت و صوفی گری

سایت ندای ایرانیان