به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۴

تنها فرزند «دکتر حسین فاطمی» درگذشت

دکتر سیروس فاطمی ، تنها فرزند دکتر حسین فاطمی، شهید نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران دیشب به دلیل عرضه قلبی در لندن درگذشت .

سیروس فاطمی ، ۶۵ ساله بود و در لندن به وکالت اشتغال داشت . از وی دو فرزند به نام های حسین و ناتالی بر جای مانده است.
بر اساس برنامه خانواده فاطمی ، وی در ایران دفن خواهد شد.

پارسینه