به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۵، ۱۳۹۴

بعد از ویکی لیکس!، اسماعیل هوشیار

 بعد از ویکی لیکس!
بعد از انتشار اسناد جدید ویکی لیکس و رابطه رجاله های کوتوله ایرانی با شاهان وشیوخ عرب وحکایت تکراری پول طیب و طاهرعلیرضا نوری زاده ، در تاریخ اول تیر ۱۳۹۴ در سایت گویا تیتری زده شد تحت این عنوان : چهره واقعی فرح پهلوی از ف . م. سخن
از ادبیات نویسنده متوجل شدم که مربوط به شاخه ای از اصلاح طلبان سلطنتی است. 
برای کارهای یواشکی مسیح علینژاد هم تبریکات علنی می دهد و حالا هم مصاحبه فرح پهلوی با علیرضا نوری زاده را حلوا حلوا می کند .
مطالبش هم با هر وزنی در سایت گویا همیشه بازتاب دارد . سایت گویا هم که معرف حضورتان هست در چه خطی بوق میزند ؟ بدی یا خوبی افراد موضوع این بحث نیست . فرح پهلوی خوب بوده یا بد..؟ ثبت است و تاریخ با کسی هم شوخی ندارد . حاکمان آخوندی فعلی صد یا هزار برابر از نظام سلطنتی بدتر هستد، اما اصلا دلیل نمیشود که نظام سلطنتی خیلی خوب بوده است !
  
شاعر شیرین سخن در مطلبش فرموده اند : گفتنی در اين زمينه بسيار است. به عنوان فردی که طرفدار نظام جمهوری است٬ همان طور که چند سال پيش مطلبی در تاييد برگزاری جشن های دو هزار و پانصد ساله نوشتم و نوشتن اين مطلب٬ که بر اساس واقعيت های امروز و ديروز بود٬ برای خودم هم عجيب بود٬ به همان سادگی وظيفه ی خودم می دانم که از خوبی های دوران پهلوی٬ همان ها که مامور حراست جمهوری اسلامی در موزه ی جواهرات سلطنتی٬ رييس کاخ موزه های ايران٬ خدمه ی هتل رامسر٬ افسر هواپيمای نظامی٬ راننده ی تاکسی اهوازی... ديده بودند و با صدای بلند و قدرشناسانه از آن ها ياد می کردند٬ ياد کنم٬ تا به خاطر پسنديدن يک سيستم حکومتی و نپسنديدن يک سيستم ديگر٬ حقايق گفتنی را ناگفته نگذارم و انسانی قدر نشناس نباشم. نوشتن در مورد بعضی چيزها٬ بسيار خطرناک و سوءتفاهم بر انگيز است٬ ولی خوشبختانه٬ نگارنده نه از چيزهای خطرناک و نه از موارد سوءتفاهم برانگيز واهمه ای ندارد و هر آن چه را که در دل دارد همواره نوشته و می نويسد. فکر می کنم٬ در طول ساليانی که می نويسم٬ به اندازه ی کافی از موارد قابل انتقاد در دوران شاهنشاهی پهلوی نوشته ام٬ و همين طور در برخی يادداشت ها از موارد خوب و بسيار خوبی که در آن دوران وجود داشته و همين طور از بقايای موارد خوب آن دوران ياد کرده ام. اما با ديدن ويدئوی مصاحبه جناب دکتر نوری زاده با شهبانو فرح پهلوی٬ نکات جديدی به ذهن ام آمد که سعی می کنم آن ها را هم بنويسم. اجازه بدهيد نوشته ام را با ذکر چند خاطره آغاز کنم...

 اینکه نوشتن ازبازماندگان نظام سلطنت از چه زمانی و چرا خطرناک شده است ؟ من خیلی پرتم و نمیفهمم . حتما شاعر مربوطه نوع جدیدی از خطر را میشناسد ! نویسنده در باره سابقه مبارزاتی فرح پهلوی با آخوندها چیزی یا سندی طرح نکرده است ! لااقل یک مدرکی نشان میداد که فرح پهلوی در طول مبارزاتشان با نظام آخوندها به کدام گربه ای لگد زده است ؟ ولی به قول یک مخاطبی که گفته بود برای نشان دادن چیزی ، باید یک چیزی باشد !؟ نویسنده به اعتراف خودش در تائید جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی نوشته بوده است . همان جشنهای شاهنشاهی که هیچ خاصیتی نداشت جز تحمیق توده مردم و مخارجش از جیب و منافع کل مردم هزینه میشد و به جایش گلوله ها میبارید بروی مخالفان !
  
ولی من هم همیشه نکات جدیدی به ذهنم میزند . نظام سلطنتی هیچ زمانی در راستای منافع مردم قرار نداشته است. متولیان امور به عنوان شاه یا شاهزاده و ولیعهد ، مشتی مفت خورهای انگل هستند که نمیدانند کار و مسولییت و منافع مردم چیست ؟ مثل همین نظامهای سلطنتی شیوخ عرب که علیرضا نوری زاده را خیلی رسیدگی میکنند ! به همین دلیل در نظام سلطنت پیشین سرکوبها و اعدامهایش....خیلی بیشتر از جواهرات سلطنتی  دیده میشود . جواهرات سلطنتی مورد اشاره هیچوقت به کمک گرسنگان نرفته و نخواهد رفت !  علیرضا نوری زاده همیشه در خدمت نظامهای سلطنتی و پولدار قرار داشته است و امروز بعد از افشاگری جدید ویکی لیکس فرح پهلوی برای کم کردن فشار روی نوری زاده و پولهای طیب و طاهر اعراب ، این مصاحبه را کرده است ، فقط همین . این وحدت عمل ساده ، به وضوح تاکید میکند که خاندان سلطنت پهلوی از جایی سرشان در همان آخور سلطنت عربها است .

 درپسِ هر کلمه یا تیتری ، سوالاتی مطرح است که جوابش مستند نیست . تحلیل ذهن است ، قانون ثابت فیزیک هم نیست . یعنی میتواند درست یا اشتباه باشد . چرا فرح پهلوی در چنین شرایطی ، یعنی بعد از افشاء گری جدید ویکی لیکس با علیرضا نوری زاده مصاحبه میکند ؟ حرفهای مصاحبه مهم نیست ، ولی چرا مصاحبه ؟

- علیرضا نوری زاده با خاندان سلطنتی سعودی روابط و مراوداتی طبق اسناد جدید ویکی لیکس داشته است . ایجاد چنین رابطه ای قاعدتا به یک معرف نیاز دارد ، رابط مربوطه باید یک ربط و نشانی ازموضوع سلطنت پهلوی و ایرانی داشته باشد...

- مسئولان سلطنتی عرب هرچقدر هم احمق باشند درب کاخ و خزانه را بروی هر بزی باز نمیگذارند تا بیاید و لقمه بزنند و کانال تلویزیونی راه اندازی کنند...سلطنت عربهای پولدار از قدیم برای مولفه های سیاسی خوب خرج میکردند ولی برای فرد یا افراد پول قهوه هم نمیدهند. آنچه که بین علیرضا نوری زاده وسلطنت عرب بوده و هست، به اعتبارشخص خودش نبوده و نیست .علیرضا نوری زاده یک عامل اجرایی غیررسمی در میان بازماندگان سلطنت پهلوی به عنوان یک مولفه سیاسی بوده واست !

- بازماندگان سلطنت پهلوی هم فقط 2 نفر هستند ، رضا پهلوی و مادرش ، بقیه ای درکار نیست.....

 - اما این بازماندگان سلطنت پهلوی برای نزدیکی با خانواده های سلطنتی عرب ، یک مشکل دارند ،که خودشان نمیتوانند مستقیما وارد شوند ، چون در ذهن بیرونی اگر این موضوع روزی عیان شود ( مثل امروز ) خیلی بد است و بازماندگان سلطنت پهلوی به عنوان جیره خوارعربها دیده میشوند...


- پس باید یک رابط داشته باشند . این رابط یا طعمه فرضی علیرضا نوری زاده است ، که آگاهانه وارد این بازی میشود ومطابق یک قرارداد شفاهی بین خودشان ، هرچه از عربها میگیرند بین خودشان تقسیم میکنند و یا هرتوافقی بین آنها وجود دارد....

 - سلطنت عربها هم از این رابطه وهرتبادل مالی اهداف سیاسی خودشان را دارند که موضوع این مطلب نیست . ولی همان مشکل بازماندگان سلطنت پهلوی را هم دارند . یعنی نباید این رابطه عیان شود . پس طرفین شفاها توافق میکنند که این رابطه جایی به اسم سلطنت پهلوی ثبت نشود . چون آنوقت و درچنین روزی عربها که در حاکمییت سیاسی هستند ، قیمت سیاسی باید بدهند که سختر است ولی به اسم یک فرد مهم نیست . آن هم به اسم فردی که خودشان در اسنادشان بهش لقب کذاب داده اند ! یعنی اعتبار سیاسی ندارد .

 - و بالاخره آخرین بند توافق شفاهی که بین علیرضا نوری زاده و بازماندگان پهلوی منعقد میشود و این مورد فرضی شرط علیرضا نوری زاده است ، که اگر روزی موضوع عیان شد ، او را بین هوا وزمین و تنها ول نکنند....و انصافا هم بازماندگان پهلوی با مصاحبه فرح و نوری زاده به این قول خودشان وفادار ماندند.....

 جناب شاعر شیرین سخن . ف .م ، کودتای 28 مرداد هم حتما از یک جایی به جواهرات سلطنتی ربط دارد . با آن کودتای معروف یک ملتی را به خاک سیاه نشاندند تا جواهرات سلطنتی را حفظ کنند ؟ بعضی وقتها از اون لایه خاکستری استفاده کنید ، ضرر ندارد ! فعلا کاری به بقیه موارد ثبت شده در بیلان کار نظام سلطنتی مثل زندانها و اعدامها و زنده زنده سوزاندنها ، ندارم و اینکه ظهور بلای خمینی محصول همان کودتا بود . آخوندها و بیلان کارشان خیلی بد و مخرب است صد برابر بدتر از نظام سلطنتی ! ولی این بدی آخوندهای روح خدا ، اتوماتیک کردیت خوبی شاه سایه خدا را به انگلها نمیدهد ! از خایه مالی تا شانه مالی تفاوت ماهوی نیست . خوبی های دوران پهلوی با خوبی های دوران آخوندها هر دو یک وزن و جنس دارند ! سایت گویا وقت ندارد تا این دورانها را با هم مقایسه کند ، درعوض شما لطفا چند مورد از خوبی های سیاسی و اجتماعی.....دوران آخوندها را فقط نام ببرید !

 صحنه واضحتر از آن چیزی است که نیازی به آنالیز دقیق داشته باشد . ثبت وقایع تاریخی یک معجزه است.علیرضا نوری زاده تمام پرنسیب سیاسی اش خلاصه میشود در پولهای مفت طیب و طاهر ! خم و راست شدن برای شلوار جین خامنه ای ، رهبری پروژه الماس فریب درخارج ایران ( رهبری الماس فریب در داخل ایران با وزارت اطلاعات بود ) ارتباط با خانواده سلطنتی عرب و عجم....فرح پهلوی هم به عنوان همسر شاه سابق ایران بخشی ازهمین تابلو است . فرح پهلوی مصاحبه میشود ، علیرضا نوری زاده مصاحبه میکند ، شاعر ف . م . شیرین سخن تعریف میکند ، سایت گویا منعکس میکند...پنهان کنید رجاله های سیاسی ایرانی را ؟

  اسماعیل هوشیار
           24.06.2015