به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۴

فراخوان گزارشگران: علیه ترفندهای سیاسی و دروغ پردازی های بی بی سی فارسی ,

برای آزادی و رهائی از یوغ جمهوری اسلامی - همراه با اسامی اولیه افراد و رسانه های آزااد 
آزادیخواهان و وجدانهای بیدار! 
همانطور که در جریان خبری قرار گرفته اید. بی بی سی فارسی در پوشش برنامه پرگار در تلاش است تا مبارزات حق طلبانه مردم کشورمان و روشنفکران آنها را در تبعید لوث کرده و از آب گل آلود منطقه و مذاکرات هسته ای بیشترین بهره برداری را بنماید. تبلیغ ( مرعوب شدن براندازان و به حاشیه رانده شدن آنها ) که کشف افکار مسموم گردانندگان بی بی سی فارسی است در ادامه سیاست های وزارت امور خارجه انگلیس در حفظ نظام اسلامی و بستن قراردادهای کلان تجاری و تسلیحاتی با جمهوری اسلامی است.    ادامه مطلب