به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۵، ۱۳۹۴

خطوط قرمز هسته ای خامنه ای

ترسیم صریح  خط قرمزها

خامنه ای در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام،  درباره‌ی روند مذاکرات هسته‌ای  مهمترین خطوط قرمز هسته‌ای ایران را ترسیم کرد.
اولین خط قرمز : مدت زمان اجرای محدودیت ها
*  ما برخلاف اصرار امریکایی ها محدودیتهای بلند مدت ۱۰، ۱۲ ساله را قبول نداریم و مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را به آنها گفته ایم.
دومین خط قرمز : ادامه کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز حتی در زمان محدودیت
آنها می گویند در مدت ۱۲ سال هیچ کاری نکنید اما این، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است.

سومین خط قرمز : لغو تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی
تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره امریکا و چه دولت امریکا باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم ها هم در فواصل معقول برداشته شود.

چهارمین خط قرمز : اجراء لغو تحریم ها همزمان با اجرای تعهدات
لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم. اجرائیات لغو تحریم ها نیز باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد.

پنجمین خط قرمز :موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس
ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالفیم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست بنابراین ما به آن بدبین هستیم. می گویند «آژانس باید اطمینان پیدا کند» این چه حرف نامعقولی است چگونه اطمینان پیدا کند مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند.

ششمین خط قرمز : بازرسی های غیر متعارف
خامنه ای، مخالفت قاطع با «بازرسی های غیر متعارف، پرس و جو از شخصیتهای ایران و بازرسی از مراکز نظامی» را از دیگر خطوط قرمز هسته ای اعلام کرد.

منبع: بابل نومه