به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۲، ۱۳۹۴

یک اسب فوق العاده زیبا: اسب اصیل ترکمن صحرای ایرانی

عکس روز: 
اسب ایرانی (ترکمن)، خریداری شده توسط دختری علاقه مند به اسب درامریکا به ارزش دو و نیم میلیون دلار