به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۶

سايه يك جنگ هسته‌اي در شبه‌جزيره كره


اعزام يك ناوگروه جنگي ارتش امريكا به سوي شبه‌جزيره كره باتوجه به شناختي كه از دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا از يك سو و كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي دردست داريم مي‌تواند اقدامي خطرناك و تحريك‌كننده باشد كه جهان را در آستانه يك جنگ با انفجار كلاهك هسته‌اي قرار دهد.


بر اساس تحقيقات روانكاوي شخصيت دونالد ترامپ نشان مي‌دهد كه او يك خودشيفته كامل و فردي ناسازگار است كه بزرگ‌نمايي يكي از خصلت‌هاي ذاتي اوست. آنان كه در زندگي ترامپ مطالعه كرده‌اند مي‌گويند او در عين حال شخصيت مذبذبي نيز دارد كه مثال بارز آن رفتار با سوريه و شخص بشار اسد است. ترامپ سه روز پس از آنكه به عنوان رييس‌جمهور امريكا در يك سخنراني رسمي گفت كه براي او ماندن يا رفتن بشار اسد مهم نيست و او بر مبارزه با داعش تمركز مي‌كند با بيش از ٥٠ موشك كروز به پايگاه و فرودگاه نظامي الشعيرات سوريه حمله كرد و در اينكه بگويد بشار اسد بايد برود ترديد نكرد.

اين وجه شخصيت ترامپ در برابر رهبر كره شمالي كه او نيز همان ويژگي‌هاي خودشيفتگي، ناسازگاري و بزرگنمايي را دارد بسيار خطرناك است. خطرناك از آن جهت كه در كره شمالي تنها كيم جونگ اون است كه تصميم مي‌گيرد و اگر در يك حالت خودبزرگ‌بيني مستبدانه دستور پرتاب يك موشك با كلاهك هسته‌اي را به سوي كره جنوبي يا يكي از پايگاه‌هاي امريكا در آن منطقه بدهد، يك جنگ بزرگ هسته‌اي را آغاز كرده است.عقلاي امريكايي از آن بيم دارند كه ترامپ نيز همچون سوريه فرمان حمله موشكي به تاسيسات موشكي كره شمالي را بدهد و پس از آن كيم جونگ اون هر چه موشك در زرادخانه هسته‌اي خود دارد روي كشورهاي طرفدار غرب اطراف به ويژه كره جنوبي و ژاپن بفرستد.

گفتني است كه با انتخاب جرج بوش به رياست جمهوري امريكا در سال ٢٠٠٠ كسي تصور نمي‌كرد كه او به افغانستان و عراق حمله كند، ولي حمله يازدهم سپتامبر باعث شد كه او اين بزرگ‌ترين تصميم تاريخ اخير امريكا را بگيرد. پس بايد گفت كه رويدادهاي جهان همواره روساي جمهور امريكا را كه كليد زرادخانه هسته‌اي آن كشور را در دست دارند و فرمانده كل ارتش آن كشور نيز هستند، تحت تاثير قرار مي‌دهد. چنين رويدادي در شبه جزيره كره مي‌تواند آقاي دونالد ترامپ را به يك جرج دبليو بوش ديگر تبديل كند، به ويژه كه او از نظر سرعت در تصميم‌گيري گوي سبقت را از جرج بوش و همه روساي جمهور امريكا ربوده است و يك دستور او فاجعه‌بار مي‌شود.

 بهروز بهزادي روزنامه‌نگار / اعتماد