به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۶

خوانسار شهری است از توابع اصفهان

«خوان» به معنای چشمه و «سار» پسوند نشان دهنده کثرت است
خوانسار شهری است از توابع استان اصفهان، ایران. این شهر مرکز شهرستان خوانسار است.
تاریخچه شهرستان خوانسار به پیش از اسلام می‌رسد.
«خوان» به معنای چشمه و «سار» پسوند نشان دهنده کثرت است.
در گذشته به علت کثرت چشمه‌های موجود در این منطقه این نامگذاری صورت گرفته است.
مردم خوانسار لهجه خاصی ندارند، ولی دارای گویش مستقل خوانساری هستند که این گویش ریشه در زبان فارسی قدیم داشته و از قبل از اسلام در این شهرستان رایج بوده است.
این شهر دارای جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان است.