به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۶

فرانسه: بَنِر ٣٠٠ متری در بالای برج ایفل برای ابراز مخالفت با حزب مارین لوپن

هواداران «گرین پیس»، انجمن دفاع از محیط زیست، در فرانسه، صبح جمعه ٥ ماه مه، بَنِر بزرگی به طولِ ٣٠ و به عرض ١٠ متر را که بر آن شعار انقلاب فرانسه، «آزادی، برابری، برادری»، نوشته شده است بر بالای برج ایفل نصب کردند. این بَنِر زرد رنگ هشتگِ «مقاومت» و نام این انجمن را نیز بر خود داشت. بگفتۀ مدیر کلِ «گرین پیس فرانسه»، ژان ژاک ژولیارد، «این اقدام به منظورِ هشدار دادن نسبت به برنامۀ مارین لوپن و خطرات آن از جمله برای انجمن‌های مردم نهاد» صورت گرفته است.

 انجمن «گرین پیس» که نصب بَنِر اعتراضی را تدارک دیده بود، بگفتۀ مدیر آن «نگرانِ بازگشتِ ناسیونالیسم به برخی کشورهای اروپائی است» و از همین رو وظیفۀ خود می داند «به مخالفت با آن برخیزد و در این زمینه هشدار دهد». وی گفت «ارزش‌های آزادی، برابری و برادری مورد تهدید قرار دارند و آنکه آنها را تهدید می کند، مارین لوپن است». وی گفت «از آنجا که این ارزش‌ها برای انجام کلیّۀ اهداف ما، و از جمله حفظ محیط زیست، اهمیّت دارند، امروز ما باید با تمام قوا علیه انتخاب مارین لوپن» بسیج شویم.

در همین حال، شهرداری پاریس که ادارۀ برج ایفل را بر عهده دارد این اقدام را که «بصورت غیر قانونی» انجام گرفته محکوم کرد. شهرداری پاریس در بیانیه‌ی خود یادآوری می‌کند که «برج ایفل، نماد پاریس، میراث مشترک همۀ شهروندان این شهر و فرانسه است و بنابراین بهره‌برداری سیاسی از آن به هیچ روی قابل پذیرش نیست».

فرماندارِ انتظامی پاریس نیز این اقدام را نشان ناکارائی تدابیر امنیّتی دانست و با تشکیل جلسۀ فوری مسئولان، اعلام کرد که تصمیمات تازه‌ای به منظور تحکیم تمهیدات امنیّتی به اجرا گذاشته می شود.

رادیو فرانسه