به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۶

جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی:

 برخی می‌خواهند ایران را دو قرن به عقب ببرند
جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی

جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی گفته «انچه امروز به عنوان ناهنجاری‌های سیاسی اقتصادی در جامعه مشاهده میکنیم ناشی از متوقف شدن نهضت تربیتی امام خمینی است.»

خانم علم‌الهدی درباره وجود جریانی «ارتجاعی» در ایران سخن گفته که مقابل جریان تربیتی روح‌الله خمینی است و «شعارهای جریان ارتجاعی در قرن هفده و هجده در فرانسه تکرار» می‌کند.

وی افزوده که این جریان می‌خواهد «ما {ایران} را دو قرن به عقب ببرند این امر در حالی است که جریان غربی تحمل شعارهای جریان انقلابی را ندارد.»

علم‌الهدی اضافه کرده «اگر‌ جریان‌های سیاسی امروز منحرف شده‌اند به دلیل این است هدف به جای تعلیم و تربیت و هدایت مردم،  سیاست شده است.»

به گفته وی «اختلاف اکنون بر سر انقلابی بودن یا نبودن است؛ جمهوری اسلامی با مبانی ارزشی و اعتقادی خود می‌تواند کشور و معیشت مردم را در اقتصاد ارتقا دهد.»

وی ادامه داده «زنان ایرانی به دنبال ان نیستند که سهم خود رااز مردان بگیرند و سر قدرت با کسی جنگ ندارند.» 

دیگربان