به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۶

عروسک خوشگل من

تقدیم به گابریلا، دختر نازنین زاغری

ترانه کودکانه فارسی


عروسک خوشگل من
بشین کنار دل من


شب شد لالا کن
شب شد لالا کن


دختر ناز و خوب من
نازنین محبوب من

شب شد لالا کن
شب شد لالا کن

ترانه کودکانه فارسی

ترانه کودکانه فارسی

عروسک خوشگل من
بشین کنار دل من
شب شد لالا کن
شب شد لالا کن
دختر ناز و خوب من
نازنین محبوب من
شب شد لالا کن
شب شد لالا کن
سر شبی عروسک من
تو دل مامان و بابا
خودش رو جا می کنه
می ره لالا می کنه
نه دیگه گریه می کنه
نه دیگه دعوا می کنه
نه مثل بچه های بد
داد و غوغا می کنه