به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۶

تهدید رهبر:

هرکس‌امنیت‌ انتخابات را بر‌هم‌‌ بزند سیلی‌خواهد خورد / عکس