به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۴۰۰

سخنی با آقای حسن شریعتمداری، مهدی مظفری

 
مهدی مظفری
در برنامه بی بی سی فارسی 18 ژوئنِ/28 خرداد جاری، آقای شریعتمداری در مناظره با آقای محسن میلانی با حرارت تمام گفتند: «جهل ودو ساله که ما میگیم این نظام باید برود» و اضافه کرد: «من به خودم تبریک میگم که ازروز اول می دانستم که این نظام نمی ماند و می رود ». این موضع گیری ایشان بسیار موحب تعّحب شد. من آقای شریعتمداری را از نظر شخصی، آدم شریفی میدانم. چندین بار هم دررادیو های خارج ازکشور مشترکاً برنامه داشته ایم. اما اینحا مسئله سیاسی است و نه شخصی.

گفته ایشان مبنی برا ین که ایشان از همان ابتدای انقلاب اسلامی طرفدار براندازی این رژیم بوده اند موجب شگفتی بسیار است همگان می دانند که ایشان از افراد موّثردرپیروزی انقلاب اسلامی بوده و از موسسان حزب «خلق مسلمان». حال از این بگذریم. بسیاری از انقلاب کرده ها به انواع گوناگون وبرخی با استفاده از کلمات آنچنانی اظهار پشیمانی کرده اند. مسئله اساسی اینست که ایشان، سال های سال پس از انقلاب، از اصلا ح طلبان سرشناس و نیز از طرفداران سید محمد خاتمی بوده اند. به عبارت دیگر، ایشان سال های سال، علیه ما براندازان مبارزه می کرده اند! نشان به این نشانی که چندین سال قبل، هموطنان مبتکر «انجمن دموکراسی و گفتگو» ، جلسه ای در یکی از دانشگاه های پاریس ، با حضور بیش از صد نفر تشکیل داده بودند. موضوع مناظره همین « اصلاحات» بود. یکی از دو طرف مناظره همین آقای حسن شریعتمداری بود و دیگری، راقم این سطور. ایشان به عنوان طرفدار اصلاحات و من به عنوان برانداز. ایشان با حرارت تمام از خاتمی دفاع کرد و من از اصلاح ناپذیری نظام اسلامی در ایران. من مطالب خود را تحت عنوان «اصلاحات و فاشیسم اسلامی» نوشته بودم. چندی بعد، این مطالب در یکی از شماره های مجله «ره آورد» با اشاره به مناظره با آقای شریعتمداری، منتشر شد.

اینجاست که وقتی من این بخش از سخنان ایشان را شنیدم، بسیار تعجب کردم . گفتم شاید به خاطر ضعف حافظه ایشان است. که امیدوارم چنین باشد! اما اگر چنین است، چگونه ممکن است شخصی که به نظر می رسد سوداهای سیاسی در سر دارد، سابقه چندین ساله اصلاح طلبی خود را به کلّی فراموش کرده باشد. امیدوارم آن صد نفری که شاهد این مناظره بودند، هم چنان صحیح و سالم باشند و نیز می بایست نوارها و مصاحبه های دوران اصلاح طلبی ایشان در رسانه های مختلف هم موجود باشد.

سخن من نه جنبه شخصی دارد و نه می خواهم شخصیت شکنی کنم. ابدا! به عکس، از روی خیرخواهی است. آقای شریعتمداری، شما جه نیازی به روتوش کردن سابقه سیاسی خود دارید؟ در این چهل و چند سال مردم ایران، به اندازه کافی دروغ شنیده اند. مردم و از جمله خود من به عنوان یک شهروند ایرانی، انتظار داریم، امید داریم، کسانی که داعیه رهبری «شورای مدیریت گذار» را دارند، افراد پارسا و راستگویی باشند.

خبرنامه گویا