به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۲، ۱۴۰۰

تعدادی از اعتصابات و تجمعات امروز

 

۲ تیر - تداوم اعتصاب و تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان اصفهان در مقابل فرمانداری شهرستان مبارکه

۲ تیر - گسترش اعتصابات در سراسر کشور: کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران نیز به اعتصابات سراسری ملحق شدند
کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، برای احقاق حقوق خود در مقابل شهرداری و شورای شهر در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده و به اعتصابات سراسری پیوستند.

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت پالایشگاه آبادان
امروز چهارشنبه دوم تیرماه کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان، ، در اعتراض به نحوه افزایشات و دریافت مالیات مضاعف مقابل درب ورودی پالایشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتصاب کارگران شرکت برق و ابزار دقیق سایت تنبک
کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه ها با خواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی دست به اعتصاب سراسری زده‌اند.