به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۸، ۱۴۰۰

اعتراف بی‌سابقه خامنه‌ای به وجود کسانی که او را سرنگون خواهند کرد!!!


اعتراف بی‌سابقه خامنه‌ای