به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۵، ۱۴۰۰

توضیحات تکمیلی احمدی‌نژاد در باره آنهایی که برای فرار جزیره خریده اند!!!در باره آنهایی که برای فرار جزیره خریده اند!