به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۵، ۱۴۰۰

ابراهیم ر‌ئیسی(عضو هیئت مرگ)


اطلاعیه رادیو زمانه درباره ابراهیم ر‌ئیسی(عضو هیئت مرگ)
از این پس هر جا اسم رئیسی در رسانه‌ی ما می‌آید، در جلوی آن در پرانتز نقش او در آدم‌کشی را یادآور خواهیم شد، به این صورت: ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ).

زمانه‌ یک رسانه‌ی انتقادی است، در برابر بی‌عدالتی، سرکوب‌گری و آدم‌کشی بی‌طرف نیست، اما در همه‌ حال می‌کوشد به معیارهای روزنامه‌نگاریِ باکیفیت، همه‌جانبه‌بین و حرفه‌ای وفادار بماند.

اکنون در ایران با سازوکاری رسوا کسی را به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه برگمارده‌اند که عضو هیئت مرگ برای انجام فرمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده و پیش از انجام این مأموریت و پس از آن هم فرمان به سرکوب و قتل داده است.

ما نمی‌توانیم نسبت به این توهین و گستاخی − نشستن یک عضو هیئت مرگ بر کرسی ریاست جمهوری − “بی‌طرف” بمانیم. بقیه‌ی کارگزاران دایره‌ی مرکزی نظام هم جنایتکار هستند. اما رئیسی نماد کشتار بزرگ است.

روا نیست واقعیت مشارکت مستقیم ابراهیم رئیسی در قتل را چیزی ببینیم در ردیف دیگر مشخصاتی که یک نفر می‌تواند داشته باشد. ما از این نظر “بی‌طرف” نیستیم، پایمان را سفت می‌کنیم در خاک خاوران، و می‌گوییم: حقیقت این است، ما متعهدیم به بازگویی آن، بازگویی مکرّر آن!

از آنجایی که برای ما آنچه مربوط به آزادی و عدالت و حق زندگی و محیط زیست است اولویت دارد، و  از دید ما وظیفه‌ی رسانه رساندن واقعیت‌های بنیادی به آگاهی همگان است، تصمیم گرفتیم تا اول مهر امسال مدام یک موضوع مهم را در رابطه با ابراهیم رئیسی یادآور شویم:  هر جا اسم او در رسانه‌ی ما می‌آید، در جلوی آن در پرانتز نقش او در آدم‌کشی را یادآور خواهیم شد، به این صورت: ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ).

پس از مهرماه هم مایلیم ادامه دهیم، اما گمان می‌کنیم تا آن هنگام پیام خود را رسانده باشیم.

تحریریه زمانه