به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۴، ۱۴۰۰

حماقت حیرت‌آور رئیسی این بار، دامن رهبر را گرفت!!!


حماقت حیرت‌آور رئیسی این بار، دامن رهبر را گرفت!