به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۹، ۱۴۰۰

ادعای شوکه‌کننده خامنه‌ای: مشارکت در انتخابات ۶۰ درصد بود


خامنه‌ای: مشارکت در انتخابات ۶۰ درصد بود