به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۹، ۱۴۰۰

آبان ۹۸ در خرداد ۱۴۰۰ تکرار شد؛ مردم می دانند که پیروز شده اند!

  مردم می دانند که پیروز شده اند!
مردم ایران خود می دانند که چه ضربه ی هولناکی را بر حکومت دروغ و فریب و شانتاژ و کشتار وارد آورده اند. مردم ایران صدای تحریم را شنیدند، صدای خانواده های دادخواه، پیام مادران کشته شدگان آبان ۹۸، را شنیدند، صدای جبهه ی گسترده ی احزاب و جناح های سیاسی، تشکل های مدنی، رهبران کارگری و آزادی خواه را شنیدند، مردم صدای خود را شنیدند و اعتراضات قدرتمند خود در کف خیابان در آبان ۹۸ را این بار با خالی گذاشتن حوزه های رای گیری در خرداد ۱۴۰۰ تکرار کردند.

 از نظر حکومت اسلامی هیچ چیز تغییر نکرده است. حکومت همه ی مقامات ریز و درشت، صدا و سیما و تمام دستگاه تبلیغاتی و رسانه ای اش را به کار گرفت تا نشان داد همه چیز همان طور پیش رفته است که رهبر حکومت می خواسته است. حماسه ی دیگری رقم خورده است و مردم چنان به حوزه های رای گیری هجوم آورده اند که مجبور شده اند زمان رای گیری را تا ساعت دو بامداد تمدید کنند، گزارش می دهند که هجوم مردم بعد از ساعت دو بامداد هم ادامه یافته و مجبور شده اند آن ها را به داخل شعب بیاورند و باز هم رای بگیرند، کاندیداها یکی بعد از دیگری درخواست تمدید زمان انتخابات را کردند،

خبرگزاری ها گزارش دادند که تعرفه ها کم آمده است، مردمی که در چهل و دو سال حکومت اسلامی نه با فقر درگیرند، نه فسادی را به چشم می بینند، به لطف تدبیر و دوراندیشی حکومت از بیماری کرونا رهایی یافته اند، مردمی که آزاد و خوشبخت اند و زندانی سیاسی ندارند، مردمی که مافیای اقتصادی اموالشان را بالا نکشیده است، مردمی که از «ضدانقلاب خارج نشین» بدشان می آید، مردمی که گوششان را بر فراخوان های بی شمار تحریم بسته اند، مردمی که حرف های مادران داغدار و دادخواه را نشنیده اند، مردمی که دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ را فراموش کرده اند، صدای بازماندگان ان جنایت ها و سرکوب ها را نشنیده اند، زنانی که حجاب را با عشق پذیرفته اند؛ این مردم، راضی از این همه سعادتی که جمهوری اسلامی برایشان ساخته است، بار دیگر به صندوق ها هجوم آوردند تا رضایت رهبر دوراندیش و فرهیخته ی خود را فراهم آورند… حکومت و عواملش و رسانه هایش به این ترتیب از روزی که لحظه ای آرامش در آن نداشتند، یک حماسه ی دیگر ساختند.

پیروزی رئیسی

اما مردم؟

مردم ایران خود می دانند که چه ضربه ی هولناکی را بر حکومت دروغ و فریب و شانتاژ و کشتار وارد آورده اند. مردم ایران صدای تحریم را شنیدند، صدای خانواده های دادخواه، پیام مادران کشته شدگان آبان ۹۸، را شنیدند، صدای جبهه ی گسترده ی احزاب و جناح های سیاسی، تشکل های مدنی، رهبران کارگری و آزادی خواه را شنیدند، مردم صدای خود را شنیدند و اعتراضات قدرتمند خود در کف خیابان در آبان ۹۸ را این بار با خالی گذاشتن حوزه های رای گیری در خرداد ۱۴۰۰ تکرار کردند.

مهم نیست فردا، مشارکت مردم در انتخابات را چند درصد و به چه میزان اعلام کنند، مهم نیست چند میلیون رای بسازند و به صندوق های مورد علاقه ی دیکتاتور سرازیر کنند. دیکتاتور حتی پیش از این که دستگاه های رنگارنگش «حماسه» دیگری برایش خلق کنند دریافته بود که شکست خورده است، آن جا که نگران و مضطرب از فاصله گیری مردم از نظام گفته بود. رئیس جمهور و فرد دوم حکومت پیش از «روز حماسه» آن جا که از سردی انتخابات گفته بود، فهمیده بود که نظام اسلامی در برابر اراده ی مردم شکست خورده است.

یکی از پایه های این حکومت دروغ و دروغ های بزرگ است. حکومت خود را آماده می کند تا این دروغ بزرگ را یک بار دیگر تکرار کند. اما صدها گزارش و عکس و ویدئوی مردمی که از حوزه های کساد و خلوت رای گیری در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، دروغ بزرگ حکومت را رسوا کرده است. مردم می دانند که پیروز شده اند!

ایران از فردا دیگر شبیه دیروز نخواهد بود. همان طور که آبان ۹۸ صحنه ی سیاسی کشور را تغییر داد و چشم اندازهای تازه ای را به روی مردم گشود، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم صحنه ی سیاسی کشور را تغییر می دهد. حکومت منزوی تر . لخت تر و بی بهانه تر، اصولگرا و اصلاح طلب رسواتر و از هم پاشیده تر، مردم امیدوارتر و قدرتمندتر و پرروحیه تر به دوران بعد از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ گام می گذارند.

اخبار روز