به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۲۶، ۱۴۰۰

رئیسی ثابت کرد که تحصیلاتش در حد دبستان است


رئیسی ثابت کرد که تحصیلاتش در حد دبستان است