به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۸، ۱۴۰۰

کاریکاتور/ مانا نیستانی

  اعتصابات کارگری‌