به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۷، ۱۴۰۰

آیا روز ۹ تیر ناقوس پایان برای نظام به صدا در‌می آید؟!


آیا روز ۹ تیر ناقوس پایان برای نظام به صدا در‌می آید؟!