به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۳

داعشیون را میشناسید!

اسماعیل وفا یغمائی
ادبیات و فرهنگ داعشی 
داعشیها میتوانند در همه جا حضور داشته باشند.در تاریخها ی متفاوت و جغرافیای نا همگون،در عراق، در افغانستان، سوریه،عربستان،ایران، و..حتی  پاریس ، لندن  و نیویورک و...
داعشیها میتوانند مسلح نباشند. می توانند قدرت نظامی نداشته باشند ولی در ذات و ماهیت و فرهنگ و منش میتوانند در هیئت اپوزیسیون و حتی آلترناتیو سیاسی حضور داشته باشند.
داعشیها میتوانند سنی باشند، شیعه باشند، حتی بیدین و گاهی چپ باشند!.
داعشیها میتوانند باریش و بی ریش باشند. کروات بزنند یا چپیه عقال بگذارند. حتی اگر لازم شود در کنار نهج البلاغه و قرآن از لنین و چگوارا و مائو و لنین هم صحبت کنند ولی در منش یکسانند:
 داعشیها یک ساختار فکری اند که احتمالا نوع اسلامی و انقلابی اش از همه خطرناکتر است. داعشیها هیچ کس و هیچ چیز و هیچ مخالف و منتقدی رابرسمیت نمی شناسند و به قاطع ترین شکل آنها را خائن میدانند و طبعا اگر بتوانند  و دستشان برسد واجب القتل میشناسند زیرا کلمات بار دارند و وقتی صدبار کسی را خائن میدانی صد بار نیز حکم قتلش را صادر کرده ای.
داعشیون را میشناسید!. فیلمهایشان هست. عکسها ومقالات،و سرگذشتشان. امروز مطرحترین گروه در رسانه ها ی جهان داعشیها هستند. اینکه پنج درصدند یا بیشتر و اینکه در میان عشایر!! و نیروهای انقلابی!! چه میکنند و اینکه چرا بجز «یکی دو سایت انقلابی! ایرانی!» که سعی میکنند کمرنگشان کنند وبگویند مشکل بر سر داعش نیست! موضوع این نوشته نیست.میخواهم اشاره ای به مختصات داعشیون بکنم.


مختصات داعشیها فراوانست اما چند تا از برجسته ترین مختصاتشان اینهاست:


1- بسیار قاطع و خشن و بیرحمانه عمل میکنند.


2- فقط خود را  آئین خود وسنتهای خود رابرسمیت میشناسند.


3- خود را برترین حافظ منافع اسلام و الله و رسول میشناسند.


4- بجز خود و از سر اجبار همپیمانان خود همه را خائن و مرتد و جنایتکار و احتمالا تواب و واداده و مزدور وبریده و غیره میشناسند.


5- در خائن دانستن مخالف و منتقد و بیدین و بادینانی که مثل آنها نیستند و کشتن آنها درنگ روا نمیدارند.


6-اهل هیچ چالش و منطق و نقدی نیستند شمشیر و خون منطق آنهاست.یا باید مثل آنها باشی و یا می کشندت.


7- رهبر و رهبرانشان سمبلهای بی تردید خدا و رسول بر روی زمین اند.


و...


داعشیها عجالتا مسلح اند و اهل عمل. می کشند و می تازند و عبور می کنند و بر فرشی از اجساد بسوی فتح و پیروزی به پیش میروند.


کمی درنگ کنیم و مطلب بالا را دوباره بخوانیم وبعد:


 داعش یک ساختار، یک فرهنگ و یک نگاه است
 از سطح به عمق برویم.به ساختار برسیم جائی که ذات و ماهیت داعش تنفس میکند.
داعشیها در ذات و ماهیت خود یک نگاه، یک فرهنگ،یک شناخت از انسان و فرهنگ وسیاست، یک منش و روش مبتنی بر مذهب، و امثال اینها بوده اند و هستند و سالها در عرصه فرهنگ و تئوری خودنفس کشیده اند و بالیده اند و امروز به منصه ظهور رسیده اند. 

به این نکته خوب فکر کنیم. واقعا فکر کنیم.
داعشیها میتوانند در همه جا حضور داشته باشند. در تاریخها ی متفاوت و جغرافیای نا همگون،در عراق، در افغانستان، سوریه،عربستان،ایران، و...حتی  پاریس ، لندن  و نیویورک و...
داعشیها میتوانند مسلح نباشند. می توانند قدرت نظامی نداشته باشند ولی در ذات و ماهیت و فرهنگ و منش میتوانند در هیئت اپوزیسیون و حتی آلترناتیو سیاسی حضور داشته باشند.
داعشیها میتوانند سنی باشند، شیعه باشند، حتی بیدین و گاهی چپ باشند!.


داعشیها میتوانند باریش و بی ریش باشند. کروات بزنند یا چپیه عقال بگذارند. حتی اگر لازم شود در کنار نهج البلاغه و قرآن از لنین و چگوارا و مائو و لنین هم صحبت کنند ولی در منش یکسانند:


 داعشیها یک ساختار فکری اند که احتمالا نوع اسلامی و انقلابی اش از همه خطرناکتر است.
داعشیها هیچ کس و هیچ چیز و هیچ مخالف و منتقدی رابرسمیت نمی شناسند و به قاطع ترین شکل آنها را خائن میدانند و طبعا اگر بتوانند  و دستشان برسد واجب القتل میشناسند زیرا کلمات بار دارند و وقتی صدبار کسی را خائن میدانی صد بار نیز حکم قتلش را صادر کرده ای.


 در مثل که مناقشه نیست مثال میزنم:


 فرض کنید در ایران خودمان کسی که عجالتا مسلح نیست و مثلا احمد شاملو را«بدتر از پاسدار» می شناسد، یا به مرضیه توهین میکند و به این الهه شریف جهان هنر ایرانی «زنک آشغال» می گوید، یا شجریان رابه دلیل کنسرت گذاری در خارج «خائن» میداند ولی پس از فوت آنها را گرامی میدارد و از شعرهایش برای کوبیدن هر مخالفی استفاده میکند و یا سعی در جذب او میکند در منش با ملای خونخوار داعشی« امام و رهبر ابو عرعور» تفاوتی ندارد.


کسی که بجای نقد و بررسی کارها ، قاطع و انقلابی! خودش را حق مطلق میشناسد، اشتباهاتش را قبول نمی کند،هر منتقدی را خائن و بریده و مزدور می شناسد، برادر را علیه برادر، زن را علیه شوهر، برادر را علیه خواهر، پسر را علیه پدر و امثالهم به میدان میکشد تا با زشت ترین کلمات «و به نفع ابو عرعور و مکتبش و اقتدارش!» به هم بتازند شک نکنید یک داعشی فرهنگی تمام عیار است.


آن نویسنده ای که ترشحات اسهال سیاسی مقتدایش، به مغزش سرایت کرده و از آنجا ترشحات ایدئولوزیک انقلابی اش ، به دست و قلم خودنویس اش روان شده و با وجدان راحت کلمات خائن و مزدور و واداده و نامرد و امثالهم را که سزاوار  و شایسته «ابوعرعور اصلی»  است بر صفحات نوشته اش تغوط میکند و ککش نمیگزد و لحظه ای به درستی یا نادرستی کارش نمی اندیشد یک داعشی تمام عیار فرهنگی است.


بحث بر سر من و ما نیست . تا جائیکه مثلا به من بر میگردد داستان امثال من حدیث حاضر و غایب است
 حدیث حاضر و غایب شنیده ای هرگز
که من میانه جمع و دل است جای دگر
 نمی دانند و خود میبینم و حس میکنم  که تمام زیبائی ها و نورهای میهن و تاریخ و جغرافیای ایران در این غربت بی پیر جان و روان مرا سرشار از نور و زیبائی میکنند و بی نیاز از جاودانگی الهی که باید آن را به ذلت و خواری از آستان بت گدائی کرد خود را با این حس در ایران و مردم،  گمنامی بی مرگ میبینم .
این را  من لحظه لحظه حس میکنم. من با تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و ملتم لحظه به لحظه زندگی میکنم و نه با خطابه های مشتی «ریقماس هتاک و موهن تاریخ در رفته »که بقول احمد شاملودر شعری : حتی لیاقت ندارند که بمثابه فرد، اُردنگی بر پوزه های رقت انگیزشان نواخته شود. 
آنقدر بنویسند که اسهال ایدئولوژیک مغزی شان به یبوست مکتبی تبدیل شود وقلمشان بخشکد. 
آنچه مهم است این است که داعشیون فرهنگی اگر امکان عمل بیابند مطمئنا تئوریها را تبدیل به عمل خواهند کرد. به نظر من در این شک نکنید و به ساختار  و کارکردهای فرهنگی ناشی از ساختارها بیندیشید ولی جای نگرانی نیست .
بنظر من ایران بزرگ و فرهنگ و ملت بزرگ ایران نه در برابر ملایان مغلوب خواهد شد (که پوزه شان در ظرف سی وشش سال اویه پیروزی فرهنگی بخاک مالیده و از نظر سیاسی هم بخاک خواهد مالید) و نه امکان به قدرت رسیده داعشیان را خواهد داد. باز هم تاکید میکنم به ساختارها و کارکردهای امروز فرهنگی و تئوریک داعشیهای قلمی بیندیشید.
20 ژوئن 2014 میلادی