به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۳

عکس جالب روز

شکیرا و پسرش بعد از حذف تیم فوتبال اسپانیا