به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۳

اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران


اطلاعیه
بمناسبت یکصدمین سال تولد 
زنده یاد دکتر شاپور بختیار
  سخنرانی آقای ایرج پزشک زاد
 سخنرانی آقای علی شاکری زند
سخنرانی آقای ناصر کاخساز
نوشته ای از آقای دکتر مسعود نقره کار
(در صورت عدم امکان شرکت حضوری ایشان در جلسه)

پرسش و پاسخ 

تاریخ و محل برگذاری
شنبه بیست و هشتم ژوئن از ساعت سه تا هشت بعد از ظهر در شهر کلن(آلمان).

Sa. 28.06.2014
 15:00-20:00 Uhr

نشانی محل
ESG, Bachemer Str. 27, 50931 Köln
ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران