به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۶، ۱۳۹۳

کاریکاتور از توکا نیستانی

گشت امر به معروف و نهی از وازکتومی
توکا نیستانی، ایران وایر