به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۳

داعش شلوار جین و شانه زدن را برای مردان ممنوع کرد

 مجازات های شدید مانند سربریدن آزاد است
گروه تکفیری داعش با عنوان دولت اسلامی عراق و شام که توسط کشورهای غربی و عربی حامی گروههای تروریستی ضدسوری تجهیز و مسلح شده است، ممنوعیت های زیادی را بر مردم مناطق زیر نفوذ خود اعمال می کند.

به گزارش ایرنا این گروه وابسته به القاعده هر چند در عراق و با ادعای مبارزه با آمریکا شکل گرفت، اما با کسب حمایت کشورهای غربی عربی ضد سوری و دریافت میلیون ها دلار پول و تسلیحات، علیه نظام سوریه وارد جنگ شد.
داعش به دلیل کشتار مردم طرفدار دولت سوریه و همچنین نظامیان این کشور بویژه سربریدن و سوزندان سرها در آتش، خشن ترین گروه تروریستی تکفیری مورد حمایت کشورهای عربی غربی ضدسوری شناخته می شوند.
بیشتر اعضای این گروه و همچنین دیگر گروه تکفیری جبهه النصره مزدوران جنگی خارجی از کشورهای عربی و حتی اروپایی به ویژه فرانسه و آلمان هستند.
داعش که به تازگی شهر موصل عراق را اشغال کرده است در مناطق تحت نفوذ خود، مجازات های شدیدی مانند سربریدن برای نادیده گرفتن دستورات خود اجرا می کند که سبب شده بسیاری از مردم مناطق تحت سلطه مجبور شوند فقط برای انجام موارد ضروری از خانه خارج شوند که بیشتر شامل مردان می شود.
شهر رقه در سوریه از جمله مناطق تحت اشغال گروه تکفیری داعش است که به گزارش شبکه المیادین مردم مجبورند محدودیت های زیادی از جمله موارد زیر را تحمل کنند.
ممنوعیت ها:
۱ – پوشیدن شلوار جین (برای زنان)
۲ – پوشیدن شلوار جین توسط مردان کمر باریک
۳ – کوتاه کردن مو
۴ – نمایش لباس های زنانه در ویترین
۵ – کار کردن مردان در فروشگاه لباس زنانه
۶ – ورود مردان به مغازه های لباس خیاطی زنانه
۷ – تبلیغ آرایشگاه های زنانه
۸ – مراجعه زنان به پزشک مرد
۹ – شانه کردن موی سر و صورت (برای مردان)
۱۰ – کشیدن سیگار و قلیان
۱۱ – نشستن زنان روی صندلی