به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۳

در حاشیه مراسم اعطای نشان شوالیه فرانسه به شجریان

تصویری از محمد رضا شجریان به همراه همسر دوم و کوچک ترین فرزندش 
در این تصویر محمدرضا شجریان به همراه کتایون خوانساری و رایان شجریان دیده می‌شود. این تصویر در سفارت فرانسه و در حاشیه مراسم اعطای نشان شوالیه فرانسه به شجریان برداشته شده است.