به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۳

میشائیل شوماخر در بیمارستان گرونوبل فرانسه از کما خارج شد و به بیمارستانی در لوزان سوییس منتقل شد

میشائیل شوماخر دوره نقاهت را "دور از انظار عمومی" به‌سر خواهد برد
میشائیل شوماخر، قهرمان سابق مسابقات اتومبیل‌رانی "فرمول یک" پس از حدود پنج ماه و نیم از اغمای مصنوعی به هوش آمد و از بیمارستانی در گرونوبل فرانسه مرخص شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، میشائیل شوماخر، قهرمان پیشین مسابقات اتومبیل‌رانی "فرمول یک" روز دوشنبه (۱۶ ژوئن/ ۲۶ خرداد) پس از گذشت ۵ ماه و نیم از کمای مصنوعی به هوش آمد. 
به گفته زابینه کهم، مدیر برنامه‌های شوماخر دوره نقاهت او همچنان ادامه خواهد داشت. کهم تاکید کرد که قرار است شوماخر این دوره را "دور از انظار عمومی" به‌سر برد.
وی جزئیات دقیق‌تری درباره وضعیت جسمانی شوماخر یا محل انتقال او ارائه نداد.
اسطوره اتومبیل رانی فرمول یک آلمان و جهان که از کما بیرون آمد به بیمارستانی در لوزان سوییس منتقل شد
میشائیل شوماخر روز ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳ به هنگام اسکی در کوه‌های آلپ بر اثر برخورد به صخره از ناحیه سر آسیبی شدید دید. پس از انجام دو عمل جراحی، پزشکان تصمیم گرفتند او را در کمای مصنوعی نگه دارند.