به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۹۳

دشمنی با مردم یا مبارزه با فاشیسم؟

حسن بهگر
دشمنی با مردم یا مبارزه با فاشیسم؟ 
به تازگی برخی از هموطنان ما مبتلا به عارضه ی جدیدی شده اند و آن دشمنی با مردم در لباس ضدیت با جمهوری اسلامی است. در لزوم مخالفت با جمهوری اسلامی که با 35 سال جنایت و تبهکاری خود هیچ جایی برای عذرتراشی نگذاشته است، حرفی نیست. اما انگار این موجب بغضی شده که برخی هر حد و اندازه ای را فراموش کنند و بخواهند همه چیز همراه با جمهوری اسلامی نابود شود. در حالیکه مردم را نباید فراموش کرد. ما ایران را بخاطر مردمانش و رفاه و سربلندی و خوشبختی شان دوست داریم و از یاد نبریم که جمهوری اسلامی نیز مانند بسیاری از حکومت های جابر ناپایدار ورفتنی است آنچه باقی می ماند همان وطن ما ایران است.
نمونه ها بسیار است. از هواداری حمله ی نظامی به ایران گرفته تا حمایت از تحریم ها بدون آن که توجه شود این مردم هستند که از این تحریم ها آسیب می بینند و یا اعتراض به کسانی که از داخل ایران آمده و پرچم ایران با آرم جمهوری اسلامی در دست دارند با نادیده گرفتن این که این اشخاص باید به ایران برگردند. به تازگی هم این بغض و عداوت در بازی فوتبال ظهور کرد. از همه جالبتر سخنان آقای صادق زیبا کلام بود که در این باره فرمایش کرده: «دوست ندارم تیم ملی فوتبال برنده شود! » چرا؟ استدلال کرده«در ايران آن پيروزي بيش از آنكه پيروزي در فوتبال باشد، پيروزي سیاسی و ایدئولوژیکی ايران محسوب خواهد شد...تفاوت ديگري كه باعث ميشود تا من خيلي دلم نخواهد در جام جهاني پيروز شويم، رويكرد نژادپرستانه و شوونیزم ما ايرانيان است»1.
ما از این صادق زیبا کلام، برخلاف نامش که بیشتر شبیه آگهی تبلیغاتی است و نشانه ی آینده نگری پدر واعظش، نه صداقتی دیده ایم و نه در کلامش از زیبایی اثری پیدا کرده ایم. می گوید رویکرد شووینیستی و نژادپرستانه ی ایرانیان. مقصود از این حرف چیست؟ 
ما یک طرف حکومتی داریم که در کشورمان آپارتاید مذهبی برقرار کرده است و از طرف دیگر ملتی که زورش به دولت نمی رسد ولی چیزهایی که می خواهد، به شهادت همه ی مخالفت هایی که فرصت بیان یافته است، مربوط است به آزادی و سکولاریسم و این حرفها کجا این مردم خواست های شوووینیستی و نژادپرستانه مطرح کرده اند که تو از آن ترسیده ای؟ مگر هر ابراز علاقه ای به وطن شووینیستی است؟ یک چیزی شنیده ای که در غرب اینطور مد است که روشنفکرها علیه این قبیل مسائل موضع بگیرند، در کشور خودت که حکومت فاشیستی سر کار است و تو و باجناق گردن کلفتت سی سال است نانش را می خورید و اگر این حکومت نبود کسی از وجودتان خبر نمی شد، برای شووینیست بودن مملکت خط و نشان می کشی؟ اگر بیل زدن بلدی برو در مقابل فاشیسم حکومت موضع بگیر! همین یک چیزی می گویی که در فرنگ بفهمند اهل بخیه ای تحویلت بگیرند؟ مثل همپالکی هایت آرزو به دلی که آمریکا بروی؟ چند وقت پیش که می گفتی اگر اسمت اسمیت بود مادونا عاشقت شده بود… ای بینوای حسرت به دل!
بعد هم توی تلویزیون دیده ای که حکومت های توتالیتر در طول تاریخ از ورزش سؤاستفاده کرده اند، باز آمده ای ژست بگیری خراب کردی؟ آن حکومت هایی که تو فکر می کنی، ایدئولوژی شان با این حرفها منطبق بود و می خواستند نژاد قوی بار بیاورند یا انسان نوین بسازند، خلاصه که ایدئولوژی شان برای این حرف ها جا داشت. این حکومتی که تو جوش صورتشی که از این حرفها ندارد بزند، با بدن انسان کاری ندارد غیر از پوشاندنش . ورزش هم اگر زعمایش بکنند در حد پک زدن به قلیان وگرفتن گرز وافوراست و تازه اگر پک محکم بزنند عیالشان می پرد وسط می گوید فشار به خودت نیار، نافت می افتد. این حکومت قرار است از ورزش سؤاستفادهُ ایدئولوژیک بکند؟ 
حکومت توتالیتر اسلامی ایران تحفه ی متفاوتی است که از مقوله ی ورزش دلخوشی نداشته و ندارد، چه بسا دیده شده است در شکست بازی ها به ویژه فوتبال نقش داشته که مثال های زیادی در این مورد مانند بازی بحرین و غیره زده می شود. برو ببین با ورزشکارهایت چه نمی کنند که دست از ورزش و همه کار بکشند و بروند دنبال زندگیشان. ورزشکارهای ایران مایه ی افتخار ملتند نه این جماعت اسلامی که حتا حقوقشان را هم نمی دهند. من نمی دانم خدا چه همتی به اینها داده که هنوز می روند جان می کنند برای ملت مدال می آورند.
اصلاً تو از کی منتقد رژیم شدی؟ برو بابا جان این کارها را بده به دست اهلش. به جای این حرف ها برو از منافع باجناقت دفاع کن که تمام هم و غمش این است که متدهای معاملات بازاری را در سیاست جمهوری اسلامی جا بیاندازد و با همین استراتژی مملکت را به اسم خودش و تخم و ترکه اش بکند. همگی خانواده فکرتان را روی هم گذاشته اید نتیجه اش این شده که بلکه یک چیزی مثل حکومت شاه درست کنید و خودتان بشوید خانواده ی سلطنتی. چند وقت پیش هم که یارو توی تلویزیون می گفت می خواهیم برسیم به دروازه های تمدن بزرگ اسلامی ! آینجا هم باز خراب کردید، اقلاً یک شعار جدید پیدا کنید، نمی شود که از همه بابت جیب بقیه را زد.
اصلاً کدام شووشینیسم؟ مردم که از این حرف ها نمی زنند، اینها مال حکومت است و شووینیسمش هم ملی نیست، اسلامی است. چند وقت پیش که می گفتی دفاع از خلیج فارس کار شووینیستی است، چرا؟ چون اسمش از قدیم این بوده؟ آنوقت لابد خلیج عربی، دمکراتیک و مترقی و حقوق بشری و همهه این حرف هاست فقط برای اینکه بابای تو واعظ بوده و فامیلت آخوندند؟ هر چه ملی شده اخ است، حتا تیم ملی فوتبال؟ اگر این یکی را هم اسلامی می کردند دهانت را می بستی می گذاشتی به کار و زندگیمان برسیم؟ مصیبت و فاجعه ی جمهوری اسلامی یک طرف، زرزر بچه آخوندها یک طرف. آنچه چرندیات پدرانشان از جن و پری و الخناس و جعفر طیار و نوره و رفع نجاسات می شنویم بس نیست، از این بچه آخوندها هم که از کیسه ملت رفته اند فرنگ و از آنجا هم فقط چرند سوقات آورده اند، باید بکشیم!
این دخالت همه جانبه در زندگی مردم ، در لباس و پوشش ، دردیدن فیلم و شنیدن موسیقی و تا جایی که به رختخواب و بستر مردم هم کشیده شده است کاملا حساب شده است. آخوندها از روز نخست می دانستند که برای حکومت بر مردم ایران لازم است غرور اینها کوبیده شود و دایم تحقیر شوند. مشکل تو با فامیلت و رفقایت این است که چشم ندارید ببینید مردم جایی، به دلیلی، از چیزی احساس سربلندی می کنند.
تحقیر سیستماتیک و پیوسته مردم از راه های مختلف و خوار کردن گذشته ی تاریخی و ارعاب شبانه روزی و وادار کردن ملت به نماز و روزه و قطع اعضاء و کتک زدن و شلاق زدن در برابر دیدگان دیگران تا اعدام ،بخشی از برنامه حقیر کردن مردم و گرفتن اعتماد بنفس آنان شیوه ی حکومت جمهوری اسلامی است .حکومت با اعمال این تهدید و ارعاب مدوام ابراز قدرت کرده و به هیچوجه نمی خواهد کسی، بویژه جوانان اسباب دردسر بشوند. در سیاهچال های رژیم از فحاشی گرفته تا تجاوز و شکنجه و آزار بیداد می کند. در افتضاح کهریزک از عامل تجاوز جنسی استفاده شد تا جوانان را از شرکت در تظاهرات بترساند. البته عوارض این حقارت کم نیستند ، خشم فروخورده و افسردگی مزمنی که برجامعه ما حاکم است نتیجه این سیاست حقارت آمیز است که از هر فردی که غرورش خرد شده یک بمب ساعتی ساخته است. 
از اول انقلاب مردم به هر چه ابراز علاقه کرده اند، توی ذوقشان زده، از جشن نوروز و چهارشنبه سوری گرفته تا هنرپیشگان سینما . اگر هنرپیشه در یکی دو فیلم درخشیده بلافاصله دیگر اجازه شرکت در فیلم دیگر نیافته است تا روی خودش و طرفدارانش کم شود. چنین است که عزت نفس مردم را پایمال کرده اند و در هیچ جایی اجازه ابراز وجود به مردم داده نمی شود . حتامی خواهند دلخوشی پیروزی بدست نیامده ی فوتبال را هم از مردم بگیرند، بقیه با احکام اسلامی، تو هم با وراجی روشنفکری.
حاجی برو جای دیگر برای جنس بنجلت مشتری پیدا کن، جایی که خودت را نشناسند و اسمت را باور کنند.
2014.06.29
استکهلم هشتم تیرماه 1393
منبع: ایران لیبرال
--
تارنمای پارسینه
http://www.parsine.com/fa/news/191214/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF